اعتصاب و تجمع تاکسیرانان در سنندج

روز شنبه ۲۱ اردیبهشت، در اعتراض به گرانی روز افزون  مایحتاج زندگی مردم و مخصوصا کارگران، دست به اعتصاب زدند.

 رانندگان تاکسی با خاموش کردن ماشین های خود از ابتدای خیابان نبوت تا چهارراه سیروس دست به اعتصاب زدند و در مقابل تاکسیرانی تجمع کردند. این اعتصاب از ساعت ۹ صبح شروع شده و تا ساعت ۱۱ به مدت ۲ ساعت ادامه داشت بود منجر به  مسدود شدن مسیر ویژه عبور تاکسی شد.

به گزارش تارنمای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در سطح شهر سنندج همزمان در چند خیابان دیگر از جمله خیابان شاهپور، فردوسی، فیض آباد و… رانندگان دست از کار کشیدند و مابقی رانندگان از سوار کردن مسافران امتناع کردند.

در ساعات اولیه ی اعتصاب، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی برای متفرق کردن اعتصاب کنندگان در آنجا حضور پیدا کردند و رانندگان را تهدید به توقیف خودرو و مجوز حمل مسافر کردند که با مقاومت رانندگان و ادامه ی اعتصاب روبرو شدند که سرانجام مامورین سازمان تاکسیرانی اقدام به کندن شماره پلاک تعدادی از تاکسی ها نمودند.

این عمل نیروهای سرکوبگر درگیری انجامید و در پی ان چند راندده تاکسی دستگیر شد.  حدود یک ساعت پس از ان  خانواده های دستگیر شدگان با مراجعه به نیروی انتظامی سنندج ،محل بازداشت آنها را پیدا کردند. تا این لحظه 3 نفر از انها آزاد شد ه اند.

هفته پیش تاکسی داران در خیابان سعدی سنندج جلو اتحادیه تاکسیرانی تجمع کردند و خواسته هایشان را به این اتحادیه رسانند و هشدار دادند که در صورت بر آورده نکردن خواسته هایشان روز شنبه اعتصاب خواهند کرد

رانندگان تاکسی خواستار صدور نرخ کرایه تاکسی سال ۹۲ متناسب با نرخ تورم و گرانی، بازگشت یارانه ی قطعات مصرفی که مدتی است از طرف سازمان تاکسیرانی قطع شده، کاهش قیمت سوخت، استخدام رانندگان با دستمزد ماهیانه و ساعات کاری مشخص و همچنین زوج و فرد کردن تاکسی ها برای کاهش ترافیک و سهولت در ارائه خدمات به مردم بودند