اعدامها در ایران را متوقف کنید – نمایشگاه عکس در شهر بوروس

b1اتحاد انجمنها باری ایران ازاد با همکاری انجمن دفاع از حقوق بشر ایران  از امروز پنج‌شنبه نمایشگاهی در رابطه با روز جهانی بر علیه اعدام (10 اکتبر ) به مدت 4 روز تا یکشنبه 27 سپتامبر ونقض حقوق بشر، در محل کتابخانه شهر بوروس برگزار خواهند .

این نمایشگاه  اعدام های بیوفقه و اذیت و آزار جوانان و اسید پاشی به زنان در دوران حکومت اخوندهای جنایتکار، و اعدام بیش از 2000 نفر در عرض دو سال حکومت روحانی و همچنین قتل عام 30000 زندانی سیاسی در تابستان 1988 که تصاویر گورها ی دسته جمعی را در معرض دید شهروندان سوئدی قرارخواهد گرفت.