اعدام جوان 18 ساله در کرمانشاه

سحرگاه روز سەشنبە ٢٩‌مرداد‌ماه، رژیم ضد بشری اخوندی جوان 18 ساله ای را در زندان دیزل اباد کرمانشاه به داراویخت.

“آرمان محمدی” در زمان بازداشت تنها ١٢ سال سن داشتە است کە از سوی دادگاه بە اتهام دست داشتن در قتل یک شهروند روانسری بە اعدام محکوم گردید. حکم اعدام وی پس از گزراندن  ٦ سال بازداشت و رسیدن بە سن ١٨ سالگی بە اجرا در آمدە است.

بنا به گزارش آژانس کُردپا خانوادە این شهروند چندین بار خواهان بخشش و عفو فرزندشان شدند، اما علی‌رغم کم سن و سال بودن فرزندشان این حکم بە اجرا در آمدە است.

از زمان رسیدن روحانی به مقام ریاست جمهوری رژیم بیش از 100 نفر در نقاط مجتلف ایران اعدام شده اند.  از روز یکشنبه 27 مرداد سه نفر در ملع عام در کرج به داراویخته شدند.