اعدام حداقل 23 نفر در طی 10 روز در ایران

بر اساس گزارش رسیده  حد اقل 21 نفر در طی روز10 در ایران اعدام شده اند.

جلادان رژيم آخوندي در سحرگاه چهارشنبه 18 ارديبهشت 11 زنداني را به طور جمعي در زندان قزل حصار كرج اعدام كردند.

شماري از اعدام شدگان عبارتند از: عباس بي پروا، ابوالفضل كرده، ميثم، عادل هاشمي و دو برادر به نامهاي امير و حميد هاشمي. اجساد كشته شدگان به امامزاده بي بي حكيمه منتقل شدند تا به خانواده هايشان تحويل شود. رژيم آخوندي هيچ خبري در باره اين اعدامهاي جنايتكارانه منتشر نكرد.

قربانيان جزو 22 زنداني هستند كه در دو گروه 11 نفره روزهاي 16 و 17 ارديبهشت براي اعدام به سلولهاي انفرادي منتقل شده بودند.

علاوه بر اين در خبر گراری فارس روز 19ارديبخشت گزارش داد که   سه زنداني ديگر در زندان شاهرود و يك زنداني در زندان سمنان به دار آويخته شدند.  این خبر گزاری همچنین گزارش داد که چهار نفر دیگر در روز پنجشنبه 12 اردیبهشت در اراک به دار اویخته شده.

بر اساس خبر ایسنا در روز دوشنبه 16اردبهشت حداقل سه نفر در زندان کرمانشاه به دار اویخته شده اند.

همچنین حد اقل یک نفر دیگر در روز 8 اردیبشت در زندان زاهدان حلق اویز شده.