اعدام حداقل 85 نفر در طی یک هفته در ایران

بنا بر گزارشهای فعالان حقوق بشر اعدامها در ایران در طی هفته های اخیر ابعاد گسترده ای یافته است. رژیم رو به مرگ اخوندی که از در محاصره بحرانهای منطقه ای و بینالمللی قرار گرفته و از سوی دیگر با اعتراضهای افزاینده مردمی روبروز است با افزایش اعدامها سعی در کنترل این اعتراضات کند.

بر اساس این گزارشات تنها در طی هفته اخیر 85 نفر توسط جلادان رژیم به جوخه های اعدام سپرده شده.

این گزارشها حاکی است که امروز دوشنبه 31فروردین 94، حداقل چهار نفر در زندان ارومیه به دار اویخته شده اند. بر طبق همین گزارشهای در روزهای 27 و 28 فروردین نیز 16 نفر در زندانهای مشهد وبیرجند اعدام شده اند.

روز 25 فردوردین 19 زندانی در زندان گوهردشت بدار آویخته شدند و در روز 24فروردین نیز 8 زندانی در زندان مرکزی کرج، و 13زندانی دیگر در زندان قزلحصار اعدام شدند. در روز 26فروردین نیز دژخیمان 5زندانی را در زندان گوهردشت اعدام کردند. جواد صابری که در میان اعدام شدگان بود در هنگام دستگیری کمتر از 18سال داشت.

در این فاصله همچنین یک زندانی در روز 23فروردین در مهریز (استان یزد)، هشت زندانی در روزهای 23 و 26فروردین در اراک، 3 زندانی در روزهای 25 و 26فروردین در شیراز، چهار زندانی در روز 24فروردین در اصفهان و چهار تن دیگر در روز 29فروردین در زندان زاهدان بدار آویخته شدند. دو تن از اعدام شدگان در مهریز و شیراز در ملأعام حلق‌آویز شدند.

همچنین گزارش میشود که حدود 200 نفر از زندانیان مستقر در زندانهای کرج در معرض خطر اعدام قرار دارند و مسئولین زندانها از بستگان این زندانیان خواسته اند تا برای اخرین ملاقات با عزیزان خود به زندان مراجعه کنند. بر طبق این گزارشها رژیم اخوندی تعداد بسیاری از این زندانیان، به دلیلو حشت از اعتراض این زندانیان، انها را به زندانهای شهراهای اطراف از جمله زندان حسن اباد، ورامین منتقل کرده است.

شمار قابل توجهی از زندانیان اعدام شده جوانان زیر30سال و از زندانیانی بودند که در مردادماه گذشته در اعتراض به امواج اعدامهای جمعی در زندان قزل‌حصار دست به اعتراض زده بودند. تعدادی از زندانیان که به بهانه قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند به گفته خانواده‌هایشان هیچ پرونده‌یی در این زمینه نداشته‌اند.

بیش از 70درصد اعدامها به‌صورت مخفیانه صورت گرفته و رژیم آخوندی از انتشار کمترین اطلاعات در مورد این جنایتها خودداری کرده است.