اعدام در ملأ عام در شهر خوی

صبح امروز دوشنبه ۱۸ آبان ماه، متهم ۳۰ ساله، “ع.س” که به اتهام تجاوز به عنف و قتل به اعدام محکوم شده بود، در شهر خوی و در ملأ عام به دار آویخته شد.

این حکم با حضور مسئولین قضایی و انتظامی و جمعی از مردم، در میدان جهاد شهر خوی اجرا شد.

همچنین بر طبق اطلاعیه دادگستری کل استان کرمان، دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بافت از اجرای حکم اعدام  سه نفر به اتهام “تجاوز به عنف” در شهرستان بافت خبر داد.

محسن نیکورز در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: “پس از چندین ماه رسیدگی قضایی و استماع دفاعیات متهمان و وکلای مدافع ایشان و اثبات اتهام در محضر دادگاه بر اساس ادله و مدارک پرونده به ویژه فیلم های مستهجن تهیه شده از سوی  متهمان ، (ه م) ،(الف ع) و (ن ح )به اتهام زنای به عنف از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان به حد شرعی قتل( اعدام) محکوم گردیدند”.