اعدام دسته جمعی 14 نفر در زندان قزلحصار با شورش زندانیان و به گلوله بسته شدن آنان روبرو شد

روز یکشنبه 26 مرداد 1393 اعدام دسته جمعی 14 نفر از زندانیان قزلحصار با تظاهرات خانواده های آنان در خارج از زندان و شورش زندانیان روبرو شد که در پی آن جلادان زندان قزلحصار زندانیان را به گلوله بستند. در این تیراندازی تعدادی از زندانیان بر اثر اصابت گلوله کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز یکشنبه بیش از ۱۴ تن از زندانیان واحدهای ۱ و۲ زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام به محل اجرای حکم منتقل شدند با این حال مشخص نیست با توجه به ظرفیت ۱۱ نفره محل اجرای حکم اعدام چگونه و چند تن از ایشان به دار آویخته شدند، هر چند گزارشات دریافتی از اعدام حداقل ده و حداکثر تمامی آنان خبر می‌دهد.

از اسامی و چگونگی اجرای احکام اعدام این افراد همچنان اطلاعی در دست نیست اما تلاش برای اجرای احکام اعدام مورد اشاره در روز جاری، منجر به شورش در این زندان و نیز اعتراض خانواده‌های زندانیان در خارج زندان شده بود. این اعتراضات با کشته و زخمی شدن تعدادی از زندانیان همراه شد.
شورش زندانیان اعدامی

در جریان شورش زندانیان اعدامی زندان قرل حصار کرج و اعتراض خانواده‌های آنان در مقابل زندان، ماموران رژیم بسوی زندانیان شورشی آتش گشودند که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از آنان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، روز یکشنبه در پی انتقال دسته جمعی تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام این زندان برای اجرای حکم، زندانیان ساکن واحد ۱ و نیز واحد ۲، سالن‌های ۲ و ۳ زندان قزل حصار شورش کرده و با زندانبانان و یگان حفاظت زندان درگیر شدند.

یگان حفاظت زندان برای سرکوب اعتراض زندانیان شورشی از سلاح گرم استفاده نمود که این موضوع باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از زندانیان محبوس در این زندان شد. در زمان تدوین این گزارش از تعداد دقیق کشته و زخمی شدگان همچنان اطلاعی در دست نمی‌باشد. با این حال گزارش شده است زندان در وضعیت فوق العاده اما در کنترل یگان حفاظت زندان قرار دارد. سالن‌های مورد اشاره عمدتاً محل نگهداری زندانیان محکوم به اعدام هستند

همچنین هرانا گزارش می‌دهد، همزمان با اعتراضات داخل زندان، خانواده‌های تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام که در مقابل درب زندان تجمع نموده بودند نیز به اعتراض پرداختند. این موضوع باعث شد تا با حضور ماشین آب پاش برای متفرق کردن آنان تلاش شود. نیروهای انتظامی بوسلیه پاشیدن آب و استفاده از باتوم سعی در متفرق کردن خانواده‌های معترض نمودند. از بازداشت‌های احتمالی در این رابطه همچنان اطلاعی در دست نیست.