اعدام دو جوان همجنسگرا در زندان رشت

شب گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی  در یک گزارش خبری، به نقل از مدیر روابط عمومی دادگستری گیلان گفت که 2 مرد 28 ساله و 30 ساله امروز در زندان مرکزی رشت اعدام شدند . رحیمی جرم این 2 نفر را اعمال خلاف شرع اعلام کرد.
در فرهنگ آخوندی ” اعمال خلاف شرع” عنوانی است که برای سرکوب و اعدام همجنسگرایان استفاده می شود.

براساس مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مجازات جنایتکارانه و ضد انسانی نظام پلید جمهوری اسلامی، که اکنون درایران اعمال می شود:

«حد “لواط”  در صورت دخول، قتل، و کیفیت آن[چگونگی قتل] دراختیار حاکم شرع است.» (مادۀ ۱۱۰)

و، «”لواط” درصورتی موجب قتل می شود که فاعل و مفعول، بالغ و عاقل و مختار باشند.»(مادۀ ۱۱۱)

علارغم اینکه بارها سردمداران نظام جمهوری اسلامی منکر وجود هر نوع همجنسگرایی در ایران شده اند و بخاطر این موضع گیری مورد تمسخر جامعه جهانی قرار گرفته اند، اما تا کنون تعداد بی شماری از همجنسگرایان در ایران تحت نظام ملاها اعدام شده اند.

در پایان از خوانندگان محترم به خاطر انعکاس قوانین وحشیانه و بی شرمانه نظام جمهوری اسلامی در مورد همجنسگرایان ایرانی پوزش می خواهیم.