اعدام یک زن زندانی با پیکر خونین بعد از ۱۰۰ضربه شلاق

 اعدام ۶ زندانی در همدان، تهران، زاهدان و خرم آباد و اجرای طرح سرکوبگرانه «ارتقای امنیت اجتماعی»

رژیم ضدبشری آخوندی در یک اقدام سبعانه، در روز چهارشنبه اول خرداد یک زن زندانی را بعد از ۱۰۰ضربه شلاق و با بدنی خونبار در زندان قرچک ورامین به دار آویخت. وی گیتی مرامی نام داشت، ۳۴ساله و مادر یک دختر بود. همسر وی نیز از زندانیان محکوم به اعدام است و ۱۳سال است که در حبس به سر می برد.

طی روزهای ۲۸تا ۳۰ اردیبهشت نیز ۶زندانی دیگر به دار آویخته شده بودند. دو زندانی در همدان، دو زندانی به نامهای کوروش و محمد حیدری به اتهام جاسوسی در تهران، یک زندانی به نام الله نظر شیبک ۳۵ ساله، در زندان مرکزی زاهدان و یک تن دیگر در زندان خرم آباد اعدام شدند.

سیروس سجادیان، فرمانده نیروی انتظامی رژیم در فارس در روز ۳۱اردیبهشت از اجرای طرح سرکوبگرانه زیر عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» خبر داد و گفت «با مخلان نظم و امنیت، اراذل و اوباش، عرضه و توزیع کنندگان مواد مخدر و افراد بدپوشش و… برخوردی قاطع خواهند داشت».

دستگیری و اعدام مخالفان در پوشش اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر یکی از روالهای شناخته شده در بیش از سه دهه حاکمیت ملایان است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۲ (۲۴ مه ۲۰۱۳)