اعدام یک فعال کرد در زندان کرمانشاه

بنا بر گزارشهای رسیده رژیم جمهوری اخوندی سه نفر را از جمله یک فعال سیاسی کرد را اعدام  کرده است.

بر گزارش  رسیده، روز سه شنبه پنجم شهریور یک فعال کرد به نام محمد غریب مرادی را در زندان دیزل اباد کرمانشاه مخفیانه اعدام کرده است.

رژیم اخوندی روز، پنچ شنبه‌ 13 شهریور 4سپتامبر، خبر اعدام محمد غریب مرادی را به خانواده‌اش اعلام میکند.

محمد غریب مرادی مدت پنچ سال و نیم در زندان های جمهوری اسلامی به اتهام رفت و آمد به اقلیم کردستان (عراق) و فعالیت سیاسی بسر برد که با شکنجه‌ و اذیت آزار وحشیانه توام بود.

در همین حال گزارش شده که رژیم اخوندی ایران 20 نفر را طی هفته های اخیر اعدام کرده است که پنج نفر انها از شروندان کرد بوده است.

خبر گزاری دولتی ایران، ایرنا، نیز گزارش داه است که فردی که با نام،جی ه، معرفی شده در زندان ایلم اعدام شده است.

سایت کوردیا نیز خبر داده است که روز جهارشنبه گذشته یک نفر در زندان مرکزی سنندج اعدام شده.