اعدام ۸۲ نفر در فاصله کمتر از دو هفته در ایران

رژیم جنایت پیشه اخوندها ۸۲ نفر را در ظرف کمتر از دو هفته به جوخه های اعدام سپرد.

بنا بر گزارشهای اعلام شده از سوی رژیم ۸۲ نفر در شهرهای محتلف ایران از فاصله اول اسفند تا ۱۰ اسفند اعدام شده اند. اما ناظران معتقدند که رژیم اخوندها تعداد واقعی اعدامها  از این رقم بالا تر است

. رژیم حاکم بر ایران  معمولا از گزارش اعدام و یا کشتن فعالین سیاسی و حقوق بشری در نیر شکنجه خوداری میکند.

در زیرفهرستی از اعدامهای دوهفته اخیر اورده میشود:

۱ اسفند ۱۳۹۱ اعدام ۲۰ نفر در زندانهای گوهر دشت و قزلحصار در دو اعدام جمعی

۱ اسفند ۱۳۹۱ اعدام  ۸ نفر در زندان عادل اباد شیراز

۱ اسفند ۱۳۹۱ اعدام  ۸ نفر در زندان خرم اباد به صورت گروهی

۲ اسفند ۱۳۹۱ اعدام ۵ نفر در زندانهای اراک، اهواز و کرمانشاه

۴ اسفند ۱۳۹۱ اعدام ۹ نفر در کرمان

۹ اسفند ۱۳۹۱ اعدام دو نفر در مشهد و کاشان

۱۰ اسفند ۱۳۹۱ اعدام ۴ نفر در گچسا

۱۰ اسفند ۱۳۹۱ اعدام ۴ نفر نباندان، در استان خراسان،

۱۰ اسفند ۱۳۹۱ اعدام یک نفر سمنان

۱۰ اسفند ۱۳۹۱ اعدام ۲ نفر در میانه

از ۴ اسفند تا ۸ اسفند ۱۳۹۱

اعدام ۵ نفر در مشهد

۴ نفر در رشت

۳ نفر در قزوین

۲ نفر در ارومیه

یک نفر در بهبهان

از ۱۱ اسفند تا تا ۱۰ اسفند

اعدام ۲ نفر در ساری

ایران پس از چین دومین کشور از نظر میزان انجام مجازات اعدام در جهان است ولی از نظر نسبت جمعیت بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد.