اعدام 10 زندانی در شیراز

بنا بر گزارشهای رسیده رژیم ضد بشری حاکم بر ایران، ده زندانی در زندان عادل آباد شیراز را تحت عنوان قصاص نفس و جرایم مرتبط با مواد مخدر به جوخه اعدام سپارد.

بر اساس این گزارشها ده زندانی مرد که هفت تن از آنان تحت عنوان مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و سه زندانی دیگر تحت عنوان قصاص در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شدند.

لازم به ذکر است هویت اعدام شدگان تاکنون شناسایی نشده است و رسانه های دولتی یا نهادهای مطلع نیز در این خصوص تاکنون اطلاع رسانی نداشته اند.

بر اساس گزارش سالانه (۲۰۱۴) بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حدود ۶۱ درصد از اعدامها در ایران بدون اطلاع رسانی رسمی از سوی دستگاه قضایی یا نشریات داخلی و اصطلاحا بطور مخفیانه صورت میگرد