اعدام 14 نفر طی یک روز در ایران

بنا به گزارشهای دريافتی از سوی فعالان حقوق بشر، روز شنبه 17 تیر، 11 زندانی از جمله 5 زندانی زن در زندان مرکزی زاهدان در يک اعدام جمعی، بدار آويخته شدند. اسامی برخی اعدام شدگان عبارتند از: ۱ ـ رسول خوروج۲ـ وحيد ريگي۳ـ حميد نجفی ۴ـ ناصر نقعی.

بر اساس همین گزارش سه نفر دیگر در همین روز در اردبیل به دار آویخته شدند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، برابرحکم قطعی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل، دونفر اهل و ساکن شهرستان گرمی و متولدین سالهای ۱۳۴۴ و ۱۳۵۱ که برادر می‌باشند درپی دستگیری به اتهام مشارکت درحمل مواد مخدر، به اعدام محکوم شده بودند که مراحل قانونی پرونده و مراتب تایید اجرای حکم سپری ونهایتا سحرگاه امروز به دار آویخته شدند.

روز سه شنبه 11 تیر ماه نیز 9 نفر دیگر در زندان وکیل اباد مشهد به داراویخته شده بودند.

به این ترتیب تعداد اعدام شدگان پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 24 خرداد تا کنون بر 67 نفر بالغ شده است.