اعضای كابينه روحانی از عناصر اصلی جنگ، سركوب و ترور و فساد در سالهای گذشته هستند

shora

اعضاي كابينه روحاني از عناصر اصلي جنگ، سركوب و ترور و فساد در سالهاي گذشته هستند

پورمحمدي، وزير دادگستري يكي از بالاترين مسئولان قتل عام 30هزار زنداني سياسي در سال 67

اعضاي كابينه آخوندي روحاني كه امروز به مجلس رژيم معرفي شدند همه از بالاترين مقامات رژيم در سه دهه گذشته هستند كه بيشترين نقش را در جنگ، سركوب و صدور تروريسم و بنيادگرايي داشته اند و هيچكس خارج از كارگزاران رژيم آخوندي در 34سال گذشته در آنها ديده نمي‌شود. در اين كابينه حتي يك زن براي پست وزارت كانديدا نشده است.

همچنانكه خانم رجوي از روز اول بعد از انتخابات تصريح كرده است هيچ گونه تغيير در ايران بدون آزادي زندنيان سياسي، آزادي بيان، آزادي احزاب، توقف مداخلات تجاوزكارانه در سوريه و عراق و پايان دادن به پروژه دستيابي به بمب اتمي متصور نيست. 50روز پس از انتخابات روحاني در موقعيتهاي مختلف به خوبي نشان داده است كه نه مي‌خواهد و نه مي تواند هيچ تغييري در عرصه هاي فوق به وجود آورد. روحاني امروز به نخست وزير سوريه كه براي شركت در مراسم تحليف وي به تهران رفته بود گفت رژيم ملايان تحت هيچ فشاري از حمايت از دولت سوريه براي مقابله با بحران كنوني (بخوانيد با مردم سوريه) دست برنخواهد داشت.

سوابق برخي از وزراي پيشنهاد شده به شرح زير است:

آخوند پورمحمدي كانديداي وزارت دادگستري يكي از جنايتكارترين سردمداران رژيم است . او سالها معاون وزارت اطلاعات بود و از همين موضع عضو اصلي كميته سه نفره مرگ بود كه بالاترين نقش را در قتل عام 30هزار زنداني سياسي در سال 67 بعهده داشت. او در سال 59، بعد از آغاز جنگ با عراق، خميني او را به سمت دادستان انقلاب در خوزستان، هرمزگان و خراسان گمارد تا اعتراضات معلمان و دانش آموزان در بندرعباس را كه بيش از يكسال تداوم داشت ، سركوب كند. كشتار هولناك 100تن از دانش آموزان16تا 18ساله و معلمان اخراجي بندرعباس از سوابق منتشر شده از اين جلاد بيرحم در همين ايام است. وي پس از آن به طور مستمر بعنوان دادستان انقلاب و نظامي در استانهاي مختلف كشور به سركوب مردم اشتغال يافت (58تا65). طي سالهاي 66تا 78 در سمت معاون و جانشين وزارت اطلاعات بود.

پور محمدي در دوره 69تا 78 در سمت قائم مقام و رياست اطلاعات خارجي وزارت اطلاعات در ترورهاي خارج كشوري رژيم، نقش ويژه يي ايفا كرد. طراح اصلي ترورها در اين دوران پورمحمدي بوده است و اجراي آن زير نظر سعيد امامي صورت مي گرفته است.

پور محمدي دژخيم همچنين از عاملان قتلهاي زنجيره يي است كه حتي به اقوام خودش هم رحم نكرده و از جمله در قتل فجيع و سوزاندن جسد اشرف السادات برقعي همسر پسرعموي خودش دست داشته است (اسفند74).

او كه از معتمدان و نزديكترين مقامهاي رژيم به خامنه اي است در سال 81 به عنوان مشاور رياست دفتر و مديرگروه «سياسي– اجتماعي» خامنه اي منصوب شد و همچنان از گردانندگان دفتر ويژهٌ اطلاعات و امنيت خامنه‌اي بوده است. اطلاعات و امنيت در دفتر خامنه اي با كد 101، داراي 19 معاونت است كه كد پرسنلي مصطفي پورمحمدي در اين سازمان 1223 است

در دوران وزارت فلاحيان مقابله با سيماي مقاومت و پخش پارازيت روي آن نيز به طور مستقيم زير نظر مصطفي پور محمدي صورت مي گرفت.

علي ربيعي، وزير كار و امور اجتماعي، در ابتداي روي كار آمدن خميني به عضويت سپاه پاسداران درآمد و از همان ابتدا از فرماندهان واحد اطلاعات سپاه شد. او اولين مدير كل اداره اطلاعات آذربايجان غربي بود. سپس مدير كل واحد كارگري وزارت اطلاعات شد معاونت حقوقي پارلماني وزارت اطلاعات را تا سال 1372 (1993) عهده دار بود.

علي ربيعي، متعاقبا در دروان خاتمي دبير اجرايي شورايعالي امنيت ملي شد و با حسن روحاني مسائل اطلاعاتي و امنيتي را دنبال مي‌كرد. وي در دانشگاه وزارت اطلاعات موسوم به امام باقر استاد جنگ رواني بود. وي در پياده كردن طرحهاي ضد كارگري نقش فعالي داشته است

آخوند سيد محمود علوي، وزير اطلاعات، در مجلس اول رژيم آخوندي مسئول مستقيم تنظيم قانون وزارت اطلاعات بود. او عضو فعلي مجلس خبرگان رهبري و نماينده مجلس آخوندي در دوره‌هاي اول، دوم، چهارم و پنجم بوده است. در سالهاي ۶۸تا ۷۰معاونت نظارت و بازرسي و معاونت روابط عمومي و تبليغات ارگان جاسوسي و سركوب موسوم به «عقيدتي- سياسي»در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح را به‌ عهده گرفته بود و در سال‌هاي ۷۹تا ۸۸نيز رئيس سازمان «عقيدتي، سياسي» ارتش تحت امر آخوندها بود كه نقش بسيار مهمي در سركوب پرسنل مردمي ارتش ايفا كرد.

حميد چيت‌چيان ، وزير نيرو، فرمانده بخش اطلاعاتي سپاه پاسداران در تبريز و ديگر شهرهاي استان آذربايجان در سالهاي اول رژيم ملايان بود با تشكيل وزارت اطلاعات در سال 1363، چيت چيان به طور رسمي به استخدام اين وزارتخانه درآمد و با تداوم خدماتش در ارگانهاي سركوب مدارج ترقي را طي كرد..

عباس آخوندي ، وزير مسكن، از اولين اعضاي شوراي مركزي جهادسازندگي ، مسئول پشتيباني جنگ بود كه ميلياردها تومان سرمايه مردم ايران را براي شعله ور نگاهداشتن تنور جنگ هشت ساله رژيم با عراق به باد داد

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

13مرداد1392 (4 اوت2013)