اعضای پارلمان فلسطين تجاوز جنايتکارانه به کمپ اشرف را محکوم می کنند

jenayatبيانيه مطبوعاتی اعضای مجلس قانونگذاری فلسطين از فراکسيون پارلمانی فتح:

اعضای مجلس قانونگذاری فلسطين تجاوز جنايتکارانه به کمپ اشرف در عراق که محل پناهندگان ايرانی می باشد و تا کنون منجر به کشته شدن 50نفر و تعداد زيادی زخمی و گروگان شده را محکوم کردند.

اعضای مجلس قانونگذاری فلسطين اضافه کردند اين تجاوز جنايتکارانه ناتوانی جامعه بين المللی و ملل متحد را نشان می دهد که نتوانستند تعرض و تجاوز به ساده ترين حقوق قانونی و انسانی ساکنان اشرف و ليبرتی را متوقف کنند و اين تجاوزات کماکان استمرار دارد.

اين موضوع دليلی بر ناتوانی بين المللی مبنی عدم حفاظت از پناهندگان ايرانی است.

اعضای مجلس قانون گذاری فلسطين، مسئوليت کامل از حفاظت ساکنان ليبرتی را متوجه دولت عراق و ملل متحد می داند. اعضای مجلس قانون گذاری فراخوان به تحرک ملل متحد و شخص بان کی مون می دهند تا واقعيت جنايت انجام گرفته، مشخص شود و يک کميته حقيقت ياب و نيروهای حفاظت بين المللی را برای حفاظت جان پناهندگان و تأمين حفاظت فوری آنها اعزام کنند. همچنين برای حفاظت از حياتشان، آنها را به کشورهای امن، منتقل کنند.

اعضای مجلس قانون گذاری خواستار حفاظت پناهندگان ايرانی در عراق شدند و اين که آنها از کليه حقوق قانونی و انسانی مانند همه پناهندگان تحت حمايت ملل متحد و کميساريای عالی پناهندگان بهره مند شوند.

اعضای مجلس قانون گذاری فلسطين بيشترين تسليت خود را به خانم مريم رجوی و به رهبری و اعضای سازمان مجاهدين خلق و خانواده اسرا و شهدا و مجروحان تقديم می کنند.

رام الله 1سپتامبر 2013

امضاکنندگان بيانينه اعضای مجلس قانون گذاری فلسطين:

نماينده احمد شريم

نماينده د. عبد الرحيم برهم

نماينده د. نجاة الاسطل

نماينده د. احمد ابو هولی

نماينده علاء ياغی

نماينده ماجد ابو شمالة

نماينده ناصر خليل،

نماينده ابو علی يطا

نماينده د. نجاة ابو بکر

نماينده يحيی شامية

نماينده جمال حويل

نماينده د. سحر القواسمی

نماينده جهاد ابو زنيد