اعلام حمایت از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک

امروز ۱۶۶تن از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه قطعنامه شماره ۱۰۰ را به کنگرهٴ ایالات متحده ارائه کردند واز خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت و یک ایران غیراتمی اعلام حمایت کردند.

مجلس نمایندگان 

 (۱) توطئه‌ها و حملات تروریستی رژیم ایران در گذشته و حال علیه شهروندان و مقامات ایالات متحده، و هم‌چنین مخالفان ایرانی از جمله توطئه تروریستی علیه گردهمایی «ایران آزاد ۲۰۱۸-آلترناتیو» در پاریس را محکوم می‌کند.

(۲) از ارگانهای ذیربط دولت ایالات متحده می‌خواهد تا با متحدان اروپایی، شامل کشورهای بالکان، منطقه‌یی که رژیم ایران حضورش را در آن افزایش داده، همکاری کنند تا این رژیم را به‌خاطر نقض امتیازات دیپلماتیک مورد حسابرسی قرار دهند و از این کشورها بخواهند که از فعالیت‌های مخرب نمایندگیهای دیپلماتیک رژیم ایران با هدف بستن این مکانها و اخراج مأموران آنها جلوگیری کنند.

(۳) در کنار مردم ایران که از حقوق خود برای آزادی علیه سرکوب به‌صورت مشروع دفاع می‌کنند می‌ایستد و کشتار وحشیانهٴ تظاهر کنندگان توسط رژیم ایران را محکوم می‌کند.

(۴) حق مردم ایران برای مبارزه در راستای برقراری یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت و یک ایران غیراتمی را به‌رسمیت می‌شناسد.

کنگرهٴ ایالات متحدهٴ آمریکا

دورهٴ ۱۱۸سال اول- قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۰۰

ارائه شده از سوی ۱۶۶نفر از نمایندگان مردم آمریکا:

 از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت و غیراتمی اعلام حمایت می کند و نقض حقوق‌بشر و تروریسم دولتی رژیم ایران را محکوم می کند. 

مردم ایران از آزادی های اساسی خود محروم شده‌اند و به همین دلیل دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی را هم‌ چنانکه در شعارهای تظاهرات آنها مشهود است رد می‌کنند.

در کنگرهٴ ۱۱۵ مجلس نمایندگان با تصویب قطعنامه ۴۷۴۴ازدولت ایالات متحده خواسته بود که نقض حقوق‌بشر در ایران از جمله قتل‌عام ۱۳۶۷زندانیان سیاسی در سال وسرکوب تظاهرات سیاسی در سال های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ را محکوم کند.

قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ بر اساس یک فتوا برای اعدام همه زندانیان سرموضع مقاومت ایران صورت گرفت.

کمیسیونهای مرگ در ۱۹ژوئیه ۱۹۸۸ (۲۸ تیر ۱۳۶۷) برای اجرای این فتواتشکیل شدند که شامل ابراهیم رئیسی، یک مقام وزارت اطلاعات ویک دادستان حکومتی بودند.

دهها هزار نفر در پاریس در گردهمایی ایران آزاد از یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین ودولت و غیراتمی و از طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران حمایت کردند.