اعلام مخالفت مجدد فرانسه با شرکت رژیم ایران در کنفرانس صلح سوریه

فابیوسلورن فابیوس وزیرامورخارجه فرانسه مخافت کشورش را با شرکت رژیم ایران در کنفرانس پیشنهادی صلح سوریه اعلام کرد و گفت: “رژیم تهران درگیر مناقشه بوده است و علاقه ای به صلح ندارد.”

به گزارش رویترز، وی در مسیر ابوظبی برای ملاقات با وزیر امور خارجه امارات متحده عربی به خبرنگاران گفت: برای نشاندن طرف های متخاصم پشت میز مذاکره عصای جادویی وجود ندارد، هرچند به نظرمی رسد دولت اسد موافقت کرده است در کنفرانس حضور یابد.”

بنا بر این گزارش روسیه گفته است رژیم ایران باید در کنفرانس صلح گنجانده شود، اما وزیر امور خارجه فرانسه با این درخواست مخالفت کرد و گفت: “حضور رژیم ایران درسوریه از طریق افسرانی که عملیات را هدایت می کنند و از طریق گروه حزب الله، نشان داد جایی در میز مذاکره ندارد.”

فابیوسافزود: “روس ها می خواهند رژیم ایران درکنفرانس باشد، ولی ما مخالفیم زیرا رژیم  ایران دنبال راه حل سیاسی نیست و برعکس مستقیما وارد جنگ شده است.”