افرایش ۱۵درصدی قیمت برنج داخلی در یک ماه گذشته

حسن تقی زاده رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با بیان اینکه برنج داخلی در یک ماه اخیر افزایش نرخ 15 درصدی را تجربه کرده است، گفت: قیمت برنج کشت دوم (هاشمی، امراللهی، بی‌نام) در بنکداری به کیلویی 130 هزار تومان و برنج کشت اول به کیلویی 110 تا 115 هزار تومان رسیده است. 

وی  با بیان اینکه برنج داخلی در یک ماه اخیر افزایش نرخ 15 درصدی را تجربه کرده است، به ایلنا گفت: نرخ برنج خارجی نیز روند افزایشی شده و برنج باسماتی پاکستانی کیلویی 40 هزار تومان و برنج پاکستانی 386 به کیلویی 27 هزار تومان رسیده است.

تقی‌زاده گفت: طبقه متوسط و رو به پایین با برنج ایرانی خداحافظی کردند چراکه توان خرید هیچ یک از ارقام برنج ایرانی را ندارند.

وی با بیان اینکه 80 درصد از افزایش قیمت برنج داخلی در یک ماه اخیر متاثر از تورم بوده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر عواملی چون احتکار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ورود دلالان به شبکه فروش در افزایش نرخ برنج متاثر نیست و افزایش نرخ برنج متاثر از تورم موجود در کشور است.

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به مقاومت کشاورزان در عرضه برنج، تصریح کرد: سال گذشته افزایش قیمت برنج باعث شد کشاورزان رغبتی برای فروش محصول از خود نشان ندهند و یک چهارم محصول را می‌فروشند تا بدهی‌های خود را بپردازند و بقیه محصول را به امید افزایش نرخ مجدد نگه می‌دارند.