افزايش فشار بر زندانيان سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين

افزايش فشار بر زندانيان سياسي بند ۳۵۰ زندان اوين

در پي اعتراضات زنداني سياسي بند ۳۵۰ كه به انتقال ۱۰ تن از ايشان به سلول انفرادي براي مدت ۱۰ روز منجر شد، يكي از مأموران وزارت اطلاعات كه خود را ”عباسي“ معرفي كرده است، چند روز در هفته در اين بند مستقر شده و زندانيان را به‌صورت انفرادي احضار كرده و ضمن تهديد از ايشان مي‌خواهد در هيچ نوع حركت اعتراضي شركت نكنند .
بستگان يكي از زندانيان سياسي اين بند به گزارشگر هرانا گفت: ”يكي ديگر از اهرمهاي فشار برزندانيان كه اخيراً بسيار شديد شده، عدم رسيدگي پزشكي كامل و مكفي درحق زندانيان بند ۳۵۰ مي‌باشد از جمله زندانياني چون: ۱- نصور نقي‌پور ۲- محمدصائمي ۳- محسن دانشپور مقدم ۴- عبدالله مومني ۵- اصغر قطان ۶- اسداله هادي ۷- غلامرضا خسروي ۸- علي معزي ۹- سعيد عابديني و… “
وي هم‌چنين ادامه داد: ”پزشك زندان موظف شده است كه بهيچ عنوان آزمايشات پاراكلينيكي و عكسبرداري كه نياز به اعزام زنداني به بيمارستان دارد، را ننويسد وصرفا به نوشتن داروهاي ساده، اكتفا كند“.

ممانعت از درمان زنداني سياسي ريحانه حاج ابراهيم

زنداني سياسي خانم ريحانه حاج ابراهيم كه مدتهاست از دردهاي عصبي از ناحيه كمر و پا نيز دچار دردشديدو در رنج وعذاب مي باشد، اخيراً هم از بابت روده دچار مشكلات گوارشي شده است،  غذاي نامناسب  زندان باعث تشديد اين بيماريها مي باشد،  ماموران اداره اطلاعات مانع ازهر اقدام درماني ، فيزيو تراپي و تهيه مواد غذايي مناسب براي او از طرف بستگانش شده اند ، زنداني سياسي خانم حاج ابراهيم از بازداشت شدگان آذر 88مي باشد كه به 15سال زندان محكوم شده است

وعده هاي پوشالي دست اندركاران زندان اوين به خانواده هاي زندانيان سياسي

ماموران جنايتكار اوين در پاسخ پيگيرها ي درماني خانواده از فرزندان محبوس شان در اوين به آنان گفته شده است كه جاي نگراني نيست الان انتخابات است بعد از انتخابات همه چيز عوض خواهد شد، الان كاري نداشته باشيد