افزايش فشار و اقدامهای خصمانه وكارشكنی های مأموران نخست وزيری عراق در ليبرتی

shora

ليبرتي- شماره 43
افزايش فشار و اقدامهاي خصمانه وكارشكني هاي مأموران نخست وزيري عراق در ليبرتي.

نيروهاي سركوبگر عراقي تحت امر نخست وزيري عراق به درخواست رژيم آخوندي، فشارهاي ضد انساني خود عليه ساكنان ليبرتي را افزايش مي‌دهد.

1- سرگرد احمد خضير، از مأموران نخست وزيري و از عاملان دو قتل عام 88 و 90 (2009 و 2011)، و افراد تحت امر او طي روزهاي اخير يكبار ديگر از خروج خودروهاي فاضلاب جهت تخليه آنها ممانعت مي‌كنند. ساكنان ليبرتي بر اثر فقدان زيرساختهاي ضروري مجبورند منابع فاصلاب را از طريق تانكرهاي سپتيك به خارج كمپ منتقل كنند. اما احمد خضير هر از چندگاه از خروج اين تانكرها به بهانه هاي مختلف جلوگيري مي‌كند.

2- در همين رابطه در روز 16خرداد وقتي خودروهاي تخليه فاضلاب كه توسط ساكنان رانندگي مي‌شوند، قصد ورود به داخل كمپ را داشتند توسط نيروهاي عراقي متوقف شده و از رانندگان خواستند براي بازرسي پياده شوند. يكي از مأموران نخست وزيري، يكي از رانندگان را به گوشه يي پرتاب كرد و به‌نحو اهانت آميزي به يكي ديگر از رانندگان گفت ديگر حق رفت و آمد ندارند. هدف اين اقدامهاي تحريك‌آميز ايجاد درگيري و بحران در ليبرتي است.

3- در يك اقدام تحريك آميز ديگر مأموران نخست وزيري نيمه شب 15خرداد به سنگ پراني به سمت بنگالهاي استراحت ساكنان در ليبرتي مبادرت كردند كه باعث بيدارشدن و نگراني ساكنان از جمله بيماران شد.

4- در روز 16خرداد هنگامي كه دو تن از مسئولان امور پشتيباني ليبرتي به ورودي ليبرتي مراجعه كردند، مأموران نخست وزيري با رفتار توهين آميزي آنها را تهديد به دستگيري نمودند.

مقاومت ايران، دولت آمريكا و ملل متحد را به اقدام فوري براي متوقف كردن اين اقدامهايي كه هدف آنها اعمال فشار و شكنجه رواني ساكنان، تحريك و ايجاد درگيري و زمينه سازي براي حملات بعدي است فرا‌مي‌خواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
19 خرداد 92 ( 9 ژوئن 2013 )