افزایش سرکوب بهائیان در ایران

بر طبق گزارشات دریافتی اخیر افراد ناشناس در شهر گرگان مرکز استان گلستان اقدام به چسباندن اعلامیه های بر درب منازل و محل کسب ایشان نمودند.

بنا بر ان گزارش، اعلامیه‌هایی حاوی جملاتی از پیامبر آیین بهایی و عکس‌های مذهبی ایشان بوده است، مفاد این اعلامیه‌ها به گونه‌ای تنظیم شده بوده که افراد ناآشنا با آیین بهایی، پس از خواندن آن‌ها گمان خواهند کرد که توسط خود بهاییان نوشته و چسبانده شده است.

در همین راستا، صبح پنجشنبه هنگامی که یکی از کاسبان بهایی به محل کسب می‌رسد متوجه اعلامیه و عکس مزبور بر شیشه مغازه‌ خود می‌شود و همزمان مامورانی از اداره اماکن هم سر می‌رسند و مغازه این فرد بهایی را به دلیل تبلیغ بهاییت از طریق چسباندن اعلامیه به شیشه مغازه‌اش تعطیل می‌کنند. این محل کسب در روز شنبه ۹ آذر ماه با پیگیری شهروند بهایی مذکور دوباره باز می‌شود.

این گزارش در بخش دیگری از اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاهها خبر میدهد.

خبر حاکی از ان است که یک دانشجوی دختر به نام ازیتا ممتاز، ورودی سال ۱۳۸۷ دانشگاه زند شیراز در رشته مدیتریت صنعتی پس از گذراندن ۹۲ واحد تحصیلی‌ از این دانشگاه اخراج شد.

بنا بر اطلاعف مدیر موسسه به طور شفاهی‌ به ایشان اعلام کرده که امکان تحصیل وی “به دلیل بهائی بودن” ممکن نیست.

پانیذ فضل علی‌ و نوید کیهانی راد از دانشجویان بهائی دیگری هستند که طی ماه‌های اخیر به دلیل بهائی بودن و پس از سپری کردن بخش عمده ای از تحصیل خود در دانشگاه به صورت ناگهانی و بدون ارائه دلیل قانع کننده از دانشگاه اخراج شده اند.