افزایش ۳۰ درصدی قیمت کره خوراکی در یک هفته اخیر

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: طی یک هفته اخیر قیمت کره خوراکی در بسته بندی ۱۰۰گرمی توسط برخی از برندهای تولید کننده از ۱۰هزار تومان به ۱۳هزار تومان یعنی برابر ۳۰ درصد افزایش یافته است.

قاسمعلی حسنی با اشاره به افزایش قیمت برخی محصولات لبنی در یک ماه اخیر، گفت: پیرو این افزایش قیمت‌ها برخی برندهای تولیدکننده کره خوراکی نسبت به افزایش ۳۰ درصدی قیمت این محصول لبنی اقدام کرده‌اند.