افسانه اسکوئی: فراتر از مرزهای انسانی

barnروزجهانی زن بر همه زنان و دخترانی که صدایشان شنیده نمی شود،مبارک باد!

“لباس معمول بازی  یا لباس عروسی ؟” “شایدهم لباس عروسی برای بازی قانونی ؟” کدام رابرای تولد 9سالگی اش بپوشد؟

این ها اندیشه ها و سوالهای دخترک  بی سرپرستی  است که در چنگال قانون جدید ازدواج فرزندخوانده با سرپرست افتاده است .

مرزاین تغییرو تحولات فقط یک شب سیاه وتار است .شبی که کودک 8سال و 10 ماهش تمام و وارد دنیای زن بودن می شود. شب کودکی پایان می یابد و سپیده زنبودن می دمد.

رژیم آخوندها سعی داردکه با قانونی کردن جرمها ،آنها را به نفع این کودکان زن وبه نام ازدواج ،که در حقیقت “زنای با محارم “است را قانونی جلوه دهد،بدون در نظرگرفتن صدمات فاحشی که به این کودکان و جامعه بشری میزند.

 ضد بشری بودن این قانون درصدمه شدیدی که به روحیات و افکارو جسم این کودکان واردمی شود ،مشخص است .چگونه یک کودک بی سرپرست دریک شب تاروسیاه به  زن تبدیل می شود؟ صدمات روحی و روانی این کودکان را چه کسانی به غیر از آنها وجامعه بشری می پردازد؟چگونه درطی یک شب تاریک و سیاه تمام نقش بازی کودکانه پایان میبابد و نقش جدید همسری شروع میشود؟ و چگونه کودک بی سرپرست ازدنیای بی پناهی کودکی به دنیای همسری زنان بزرگسال سفر میکند؟

آیا حتی یک هنرپیشه خوب هم میتواند این تغییر سریع ازدودنیای متفاوت را به خوبی این کودکان بازی کند؟

سوال این کودک از مادرخوانده جوابی ندارد.زیراکه پس از این دختران کودک بی سرپرست ویا بد سرپرست به فرزندی پذیرفته نخواهند شد.چراکه این کودکان در آینده همسردوم شوهران این مادر خوانده ها خواهندشد.پس چه کسی باید سرپرستی این کودکان را بپذیرد؟

آخوندهای مرتجع وجنایتکار هم جوابشان را داده اند.”لباس عروسی برای بازی قانونی!” متاسفانه آنهااخیرآ  قانونی را به تصویب رسانده اند  که طبق آن فرزندخوانده می تواند به ازدواج پدرخوانده خود پس ازسیدن به “سن قانونی  ” مولاها 9 سالگی  (8سال و 10ماه ) با اجازه ولی که همان پدرخوانده یا شوهر کنونی است و “دادگاه صالح “! در آید.

حالاشما  ومن هستیم که باید به سوال این دختربچه پاسخ دهیم.

 عشق دختر و پدر همیشه درجوامع بشری پیشرفته رابطه ای فراتر از مرزهای انسانی داشته است. رابطه ای که  همراه با محبت و دوست داشتن واحترام انسانی توآم بوده است. درغیر اینصورت هرگونه رابطه نامشروع و خارج از عرف ومرزهای انسانی ،زنای با محارم خوانده می شود ،جرم است و مجازات زندان دارد.

آخوندهای ایران با تصویب قوانین دوره بربریت سعی دربه زیر کشیدن انسان ازمرزانسانی به مرزهای جاهلیت وهمینطور سعی در مشروع جلوه دادن این  پدیده های ضد انسانی دارند.

جا دارد که درروز هشت مارس به بررسی برخی ازاین قوانین عقب مانده در ایران اسیرمان بپردازیم.

تصویب قانون ازدواج فرزندخوانده با سرپرست نه تنها تجاوزبه محارم است بلکه مشروع کردن تجاوزجنسی به کودکان است زیرا که طبق کوانسیون حقوق کودک ،افراد انسانی زیرسن هیجده سال کود ک  هستند.

تن فروشی قانونی یا صیغه، کلاه شرعی دیگری است که سالها هرمت انسانها را از مرز های انسانی پایین کشیده و بیشترین صدمات را متوجه زنان و دختران ایرانی با مشروع بودن آن کرده است .این عمل ناشایست در جوامع پیشرفته بشری از جمله در سوئد برای خریدارجرم محسوب شده و مجازات زندان دارد.

 آخوند ها تجاوز در زندانها، برای اعتراف گیری از زنان ومردان را نه تنها قانونی و شرعی دانستند بلکه اجرای آن را ثواب هم دانسته اند.

چندی پیش در مخالفت به قانون ضد بشری زندان برای همجنس گرایان در اوگاندا ،وزیر اقتصاد سوئد آندرش بوری دقیقآ روز بعد از خبر توسط خبرگزاریهای سوئد اولین شخص مقام بالای سوئد، اعتراض خودرا اعلام کرد.

خبرهای سوئد درباره ایران توسط خبرنگاران سوئدی همزمان با ورود کارل بیلد وزیرخارجه سوئد به ایران فقط حاکی اززیبایی اصفهان و بلیطهای پروازفروخته شده مسافرهای عید نورز ی و کمبود هتلها برای مسافران و اینکه زنان نیازی ندارند از سرتا پایشان را بپوشانند ،ویک شال کافی بود،می شد.

وهیچکس از قوانین ضد کودک زن که در یک شب تاروسیاه  مسیر کودک بی سرپرست  را به زن بودن  طی میکندوتجاوز و ازدواجش توسط پدرخوانده شرعی و قانونی است  ،موضع گیری نمی کند!

براستی پاسخ شما به سوال این کودک چیست ؟

“لباس معمول بازی یا لباس عروسی ؟” “شایدهم لباس عروسی برای بازی قانونی ؟” کدام رابرای تولد 9سالگی اش بپوشد؟

روزجهانی زن بر همه زنان و دخترانی که صدایشان شنیده نمی شود،مبارک باد!

افسانه اسکویی

05-03-2014

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: