افشاگری عابد گهرام زهی از شکنجه و تجاوز در زندانهای نظام ولایت فقیه

برای دیدن ویدئو کلیپهای بیشتر به گالری ویدئو مراجع کنید. فشار دهید

ویدئو کلیپی دردو قسمت از افشاگری تکاندهنده عابد گهرام زهی در مورد شکنجه و تجاوز در زندانهای نظام ولایت فقیه را میتوانید با کپی یا دانلود کنید. برای کپی کد این ویدئو اینجا را فشار دهید. قسمت اولقسمت دوم

توجه: به دلیل سنگینی فیلم دانلود ان چند دقیقه طول میکشد.

قسمت اول

http://video.fffi.se/#274

 

قسمت دوم

http://video.fffi.se/#273