افشای یک سایت مخفی اتمی جدید توسط مجاهدین خلق

خبر گزارش اسوشیتدفرانس پرس امروز پنجشنبه، 20 تیر/ 11 جولای،  گزارش داد که سازمان مجاهدین خلق به مدارکی دست یافته است که از فعالیتهای مخفی رژیم ایران در یک سایت اتمی مخفی در دماوند در نزدیکی تهران خبر میدهد.

شورای ملی مقاومت طی بیانیه ای اعلام داشت که مدارکی موثقی که سازمان مجاهدین خلق طی مدت یکسال و از 50  منبع مختلف از درون رژیم جمع اوری کرده، اثبات میکند که رژیم ایران ¨عملیات یک سری تونلهای زیرزمینی و چهار انبار مربوط به ان را به پایان رسانه است. کار این سایت از سال 2006 اغاز شده.

این گزارش همچنین میگوید حسن روحانی،  رئیس جمهور جدید رژیم در این برنامه نقش کلیدی داشته است.

این گزارش همچنین میافزاید که این پروژه تحت کد “معدن شرق” و “پروژه کوثر” نامیده میشود.

بر اساس این گزارش پاسدار محسن فخری زاده ریاست موسسه نظارت بر ابعاد اتمی، شیمیائی و بیولوژی این پروه را به عهده دارد.

این گزارش همچنین افزوده است که قدم بعدی ایجاد 30 تونل جدید به هراه 30 انبار میباشد.