اقرار رژیم به ابیاری باغهای کشاورزی جنوب تهران با فاضلاب!طرح تصفیه خانه فقط ۱۰درصد پیشرفت کرده، اب فاضلاب مقدارش کم است!!!!

رئیس سازمان بازرسی رژیم در پی اعتراض مردم و ارسال هزاران گزارش که مزارع کشاورزی جنوب تهران با اب فاضلاب ابیاری میشود ، اعتراف کرد که بر اساس وصول گزارش‌هایی مبنی بر آبیاری مزارع کشاورزی جنوب پایتخت با پساب آلوده، از تصفیه خانه جنوب تهران بازدید و پس از ارزیابی و پایش وضعیت تصفیه فاضلاب،این امر را تصدیق کرد و اذعان کرد که ابیاری برخی از اراضی کشاورزی با پساب‌ آلوده، به تامین امنیت غذایی مردم و حقوق عامه مربوط است

خداییان در راستای تصفیه فاضلاب خانگی در این تصفیه خانه صورت می‌گیرد، بر توسعه هرچه سریع‌تر فازهای نیمه کاره آن تاکید و اعلام کرد، زمان زیادی از آغاز پروژه فازهای هفت و هشت این تصفیه خانه گذشته ولی هنوز تکمیل نشده است . مدت تعیین شده برای اتمام این طرح سپری شده ولی هنوز کمتر از ده درصد پیشرفت داشته

وی اظهار کرد: به دلیل عدم تکمیل این پروژه بخشی از فاضلاب تصفیه نشده وارد رودخانه می‌شود؛ هرچند هم اکنون بلحاظ کم آبی، این مقدار آبی که تصفیه نشده رها می‌شود زیاد نیست ولی در فصول پرآب حجم آن زیاد است لذا در این زمینه باید اقدامات لازم وبا قید فوریت انجام و بازرسان مربوطه سازمان بازرسی روند اجرا را مورد بررسی قرار خواهند داد.

وی با بیان اینکه تامین امنیت غذایی مردم و پیگیری‌های لازم برای جلوگیری از ورود پساب‌های آلوده به مزارع کشاورزی هر چند ناچیز هم باشد، با ید در الویت قرار بگیرد!!!!

بهرحال به نظر میرسد که وی میخواهد بگوید که که فعلا باید با همین وضعیت بسازیم تا طرح نیمه کاره تصفیه خانه که سالهاست تمام نشده است به اتمام برسد.

نکته جالبتر اینکه علت عدم تکمیلی این طرح را کمبود بودجه دانست و میگوید بانکها و سازمان برنامه و بودجه باید این مسئله را حل کنند.!!!!!! به بیان دیگر فعلا همین اب فاضلاب را استفاده کنید تا بودجه تامین شود و شروع کنیم به درست کردن تصفیه خانه و حالا هم معلوم نیست چند سال طول بکشد.!!!!!!!!!!!خبر انلاین