اقرار رژیم به درخواست اشد مجازات دادستان سوئد برای جلاد حمید نوری

فکر میکنید بعد از این خبر در درون رژیم چه ولوله ای خواهد افتاد. ؟ امروز تمامی خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی سرشار از شور و شعف انقلابی به فرزندانشان افتخار خواهند کرد. امروز تمامی مردم ایران یکبار دیگر زنده بودن شهدا را به چشم خواهند دید و از امروز هر جلاد و دژخیمی بر خود خواهد لرزید. بهترین تبریکات هم به رهبری این مقاومت که با خطوط درست پیروزی مردم ایران را نزدیک تر کرده است. خامنه ای جنایتکار یکبار دیگر، لرزه سرنگونی را با تمام وجود احساس خواهد کرد و سقوط خود را به چشم خواهد دید رئیسی جلاد منتظر نوبتش خواهد ماند و از این پس خواب از چشم همه جلادان خواهد پرید. بقیه جلادان و شکنجه گران چون اژه ای و پورمحمدی و بقیه هم حتما اینده خود را امروز دیده اند باشد که کشتی به گل نشسته نظام از این درد بی درمان سریعتر غرق شود. به امید سرنگونی. عیدی فطر مردم. ایران در امسال گویا در راه است و باید منتظر پیروزیهای بعدی بود.

انتخاب : دادستانی سوئد پس از دفاع آخر «حمید نوری» برای او تقاضای حبس ابد کرد. 

در چند ماه اخیر جلسات دادگاهی برای حمید نوری در کشور سوئد برگزار شده است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: