اقرار صدا و سیمای رژیم از پخش نوار “مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی” در بازار رضای مشهد

بعد از انتشار فیلم پخش شعار “مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی” در بازار رضای مشهد فرماندار رژیم درمشهد به صحنه. امد و گفت: ” در شب گذشته در یکی از هشتی های بازار رضای مشهد از یک دستگاه کوچک صوتی که با فلش مموری هدایت می شد برای چند ثانیه شعارهای هنجارشکن پخش شد. 

بنا بر برخی خبر‌ها و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی چند شعار هنجار شکن در بازار رضای مشهد پخش شد.

به دنبال پخش تصاویر و خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر هک شدن سیستم صوتی بازار امام رضای مشهد فرماندار مشهد اعلام کرد: در شب گذشته در یکی از هشتی های بازار رضای مشهد از یک دستگاه کوچک صوتی که با فلش مموری هدایت می شد برای چند ثانیه شعارهای هنجارشکن پخش شد.

داوری افزود: این اتفاق موجب ناراحتی کسبه و زائران شد که بلافاصله توسط کسبه محل دستگاه فوق جمع آوری شد. دیده بان رژیم

این بیچاره صدای شادی و فریاد مردم را نشنید و یا خودش را به کری زد