البوم دختران مسلح ارتش ازاد سوریه

تصاویری از زنان مبارز سوری که پا به پای مردان برای ازادی میهنشان از چنگال اسد مبارزه میکنند اما مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته اند.

http://video.fffi.se/#311