امدادگر ابادانی: عبدالباقی نصف ابادان را خریده است و از اجیل فروشی به ساختمان سازی رسید

یک امداد گر ابادانی بنام عبدالهی میگوید: بسیاری از مردم با یک عمر کار کردن نمی توانند حتی یک سرپناه برای خود تهیه کنند اما خانواده عبدالباقی از آجیل فروشی به برج سازی و … رسیدند.

 وی خاطرنشان کرد: خانواده عبدالباقی آجیل فروش بودند اما بعد وارد ساخت و ساز می شوند و کمی بعدتر این آقای حاج حسین عبدالباقی نصف شهر را خرید.

این امدادرسان ساختمان ویران شده متروپل در ادامه با اشاره به گزارش کذب صداوسیما درباره نجات جان فردی که 30 ساعت زیر آوار مانده بود هم گفت: گزارش صداوسیما کذب محض بود و  آن شخصی که در گزارش خودش می گوید 30 ساعت زیر آوار بوده و آقای عبدالباقی را دیده است هم صحنه سازی است.  دیده بان رژیم

جالب توجه که در یک نظر سنجی خود رژیم ۹۶درصد باور نکرده اند که وی در زیر اوار کشته شده است. گفته میشود وی با سپاه پاسداران و قدس در ارتباط بوده است و یک رسانه رژیم نیز از ارتباط وی با شمخانی دبیر شورای امنیت رژیم سخن گفته است. یک کاربری هم نوشته بود وی از دانش بنیانان خامنه ای بوده است.