امریکا امروز مواضع خود را در مورد برجام اعلام میکند اما برخی شکافها باقی مانده است

اشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی خبر داده است که امروز چهارشنبه پاسخ آمریکا به پیش نویس اروپایی برجام اعلام خواهد شد و توافق ممکن است نزدیک باشد. 

واشنگنتن پست همچنین به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته “توافق نزدیک تر از دو هفته قبل است” اما “برخی شکاف ها باقی مانده است” و احتمالا یک دور مذاکرات تکمیلی در وین مورد نیاز باشد. فرارو