امریکا حمله به کمپ لیبرتی را محکوم کرد

وزیر امور خارجه امریکا، جان کری، زی بیانیه ای حمله تروریستی روز گذشته علیه ساکنان کمپ لیبرتی محکوم کرد.

جان کری در این بیانیه این حمله موشکی را بی معنی، غیر قابل قبول و جنایتکارانه نامید و از دولت عراق خواست تا مسئولین ان را محاکمه کند.

جان گری همچنین گفت که ما با تماس با دولت عراق از انه خواسته ایم تا امکانات مداوای زخمی ها را سریعا فراهم کند و مجرمین را شناسائی و محاکمه کند.

جان کری همچنین افزود امریکا مصمم است تا با کمک دولت عراق این ساکنین را به کشوری امن منتقل کند.

کمپ لیبرتی در عراق، محل سکونت 3000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق برای دومین باز در طی سال میلادی مورد حمله تروریستی نیروهای ایرانی قرار گرفته استو

در حمله دیروز دو تن از اعضای این سازمان کشته و تعداد 70 نفر زخمی شدند.