امیر کارگر: قطب نمای مجاهدین

تحقيق و بررسی گفتار و رفتار و کردار مجاهدین کار پیچیده ای نمی باشد. 

هر انسان صادق و مستقلی با یاری جستن از  فقط چند روش  علمی و منطقی می تواند به راحتی مجاهدين را بشناسد. 

ده ها هزار كتاب و مقاله و فيلم و همایش و نمایشگاه و سخنرانی و به کار گرفتن صدها خبرنگار و روزنامه و تلویزیون و بسیج انبوه شبکه های مجازی در ایران و خارج از ایران با هزینه ی مردم به فقر نشسته  توسط رژیم و ایادی و مزد بگیرانش  در راستای شیطان سازی از مجاهدين وجود دارد. 

تمام آنها و بسیاری بیشتر تا گفتگوهای پنهان سران رژیم با مماشاتگران بر علیه مجاهدین؛ نه تنها نتوانسته است تا کنون ذره ای از اهمیت جایگاه  مجاهدین و هدفشان یعنی سرنگونی رژیم بکاهد؛ بلکه جهان متمدن را برای به رسمیت شناختن مجاهدین به عنوان تنها آلترناتیو رژیم و هم پیمانی برای خودشان در مقابل خطر تروریست؛ مصمم تر کرده است.

راستی چرا؟

زیرا بیش از نیم قرن است که عقربه قطب نمای مجاهدين جهت آزادی مردم ایران را نشان می دهد.

بیش از چهل سال است که باز در راستای همین جهت؛ سرنگونی رژیم را بدون کوچکترین انحراف و با جنگ تمام عیار  و  پرداخت همه چیز به نمايش گذاشته است.

با همین قطب نما؛ ‌صلح  را بزرگترین یاری رسان به مردم ایران و منطقه دانسته و با خرید هر تهمتی و با جسارتی بی نظیر به عراق رفته و زهر اتش بس را به گلوی خمینی ریختند. امروز تمام سران رژیم اعتراف می کنند که هدف از ادامه ی جنگ بعد از آزادی خرمشهر صرفا برای بقای حکومت خمینی بوده است.

باز با همین قطب نما به دليل ضد مردمی بودن پروژه اتمی؛ طناب دار اتمی را بر گردن رژیم انداختند. به طور ی که امروز بعد از دو دهه آثار و ثمره  آن بر همگان  به خوبی مشخص می باشد.

با همین قطب نما چهل سال پیش خمینی و رژیمش را اصلی ترین و اولین دشمن مردم ایران نامیدند. امروز نیز شعار اصلی مردم ایران یعنی: دشمن ما همین جاست- دروغ میگن  آمریکاست ؛‌ درستی جهت عقربه این قطب نما را به اثبات می رساند.

با اتکأ به همین قطب نما پاکی و شفافیت  اتحاد در مسیر آزادی را مرز بندی با شیخ و شاه دانستند؛ و دیدیم و می بینیم که آنهایی که به همین اصل بی توجه بودند چگونه یا سوختند و یا خود را به ناچیزی فروختند و یا خود را به دٌم یکی از این دو دیکتاتوری دوختند.

علاوه بر دهها مورد دیگر؛ نهایتا با شاخص گرفتن عقربه همین قطب نما سالها پیش مجاهدين اعلام کردند که هیچ کس محض رضای خدا و منافع مردم ایران یقه و پاچه ی مجاهدین را نمی گیرد. از همان زمان  تا همین امروز وزارت اطلاعات برای سفید کردن مامورانش این جمله را بر روی آنتن ها برده اند که: «مجاهدین به مخالفان خود مارک مزدور بودن می زنند».

امروز اما دستگاههای امنیتی و قضایی بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی, از مزدور و مامور و تروریست بودن این افراد, به خصوص تحت نام اعضاى سابق مجاهدين, پرده برداشته و آنها را مورد بازجویی یا تحت نظر قرار داده اند. 

تازه ترین مورد؛ اعلام دستگیری و بازجویی و اخراج تعدادی از همین مزدوران تروریست در آلبانی  می باشد که در اطلاعیه های کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت به طور مشروح  آمده است. 

این در حال می باشد که هنوز اسامی  مزدوران موجود در دفترچه دویست برگی سبز رنگ دیپلمات تروریست رژیم؛ اسدالله اسدی علنی نشده است. 

آری  به دليل این که عقربه ی قطب نمای مجاهدين به بهای فدای حداکثر و  پرداخت همه چیز؛ فقط جهت قبله ی آزادی را نشان می دهد؛‌ تشخيص سره از ناسره ؛ و مسیر درست از انحراف؛ و منتقد از مزدور؛‌ توسط آنان  خیلی زودتر؛ بهتر و بی نقص تر از دیگران صورت می گیرد. 

امیر کارگر

۵اگوست ۲۰۲۲