انتخابات راهی برای ادامه جنایت

محبوبه پایمرد

انتخابات دیگری در راه است و خامنه ایی ضحاک در تلاطم زمینه سازی بستری  برای دوباره گمراه کردن مردم ایران و شرکت درانتخابات  است.  انتخابات نمایش مضحکی است که سال ها رژیم ایران برای نشان دادن مردم سالاری دینی نه تنها  در خاورمیانه بلکه در جهان به راه انداخته است تا به دنیا اعلام کند که مردم ایران کلیدی ترین نقش را در نحوه امور کشور و تعیین حاکمان و نمایندگان خویش دارند .

 خامنه ای  درحالی از حق مردم در انتخابات حرف می زند که بزرگترین تناقض این حکومت ؛ کلمه ی جمهوری با اصل ولایت فقیه است. جمهوری یعنی رای مردم و ولایت یعنی آدم مادام العمری که نمیتوان آن را عوض کرد .

 چهل و چند سال است که رژیم پوسیده آخوندی این نمایش را برپا می کند ,هرکس را که مایل است بر سر کار می آورد و مانند عروسک خیمه شب بازی می گرداند و خواسته های خود را به جلو می راند . 

خامنه ای از مردمی می خواهد در انتخابات شرکت کنند که خود دستور قتل فرزندانشان را داده است . از خانواده هایی که فرزندانشان در انتظار حکم اعدام هستند و هیچ کس صدای آنها را نمی شنود. از جوانانی که از کودکی تمام رویاهایشان دزدیده شده است ؛ همان هایی که کرایه رفتن به سر کار را هم ندارند . از زنان و دخترانی که از کوچکترین حق خود یعنی انتخاب پوشش محروم هستند . از کسانی که هر روز در خیابان ها مورد خشونت و آزار قرار می گیرند . از آنهایی که توسط گشت ارشاد توقیف و جریمه می شوند، از زنانی که حق آواز خواندن ندارند ؛ حق طلاق ندارند ؛حق سرپرستی از فرزند خود را ندارند .

 در واقع مردم ایران باید به چه چیزی رای بدهند ؟ به سرکوب ؛ به اعدام ؛ به چشم کورکردن با تفنگ ساچمه ایی توسط نیروی انتظامی ؛ به اختلاس ؛ به ادعای خدایی خامنه ای .؛به فقر ؛به گرانی ؛ به آخوند فاسد . آیا این انتخابات است یا دادن برگه سفید به رژیم آخوندی برای ادامه سرکوب و چپاول مردم ایران؟

 امروز مردم ایران به آن درجه از آگاهی رسیده اند که گمراه این سیاست های پلید نشوند و در مقابل آخوندهای دیکتاتور وارد عمل شوند. مردم ایران می دانند که کاخ دین فروشان را باید نابود کرد . آن ها دریافته اند که با این رژیم درد ها فقط تکرار می شوند و هرگز درمان نمی شوند. مردم ایران معنای شجاعت را فهمیده اند و بر ترسشان غلبه کرده اند. آنان آگاهی یافته اند که آزادی بها و هزینه دارد و با دادن خون فرزندانشان این هزینه را می پردازند، اما به امید دادخواهی نفس می کشند . می دانند که سکوتشان صدای سفت شدن طناب دار بر گردن بی گناهان است مردم ایران به مبارزه علیه این ضحاکان ادامه می دهند و تا روزی که دیگررنج ها و درد ها پایان یابند، می کوشند. ما آنروز را انتظار می کشیم و به امید آن روز مبارزه می کنیم. ما در کنار هم هستیم تا طلوع آفتاب روشنایی و حقیقت ؛ حتی تاریک ترین شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید . 

هموطن امیدوار باش که رهایی از چنگال ضحاک ایران نزدیک است .