انتقاد امریکا از “سرکوب آزادی‌های مذهبی” در ایران

وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان، بار دیگر از اقدامات حکومت ایران در «سرکوب آزادی‌های مذهبی» انتقاد کرد.

در این گزارش سالانه که روز چهارشنبه منتشر شد به موارد متعددی از تبعیض‌های مذهبی در ایران اشاره شده است.

در تازه‌ترین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به مواردی از تبعیض‌های مذهبی در ایران، از جمله ادامه تهدیدها علیه غیرمسلمانان، مسلمانان غیرشیعه و به‌ویژه بهائیان، و شیعیان صوفی، اشاره شده است.