انتقال آتنا فرقدانی به بیمارستان در پی وخامت شرایط جسمی و بیهوشی در اعتصاب غذا

محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، هنرمند نقاش و فعال سیاسی-مدنی زندانی در سیاهچالهای نظام ولایت فقیه، روز پنجشنبه 7 اسفند پس از 18 روز اعتصاب غذا در بخش اورژانس بیمارستان شهر ری بستری شد.

مادر این زندانی سیاسی-مدنی حال جسمی او را بسیار بد توصیف کرده و گفته است که پس از آنکه آتنا با تزریق سرم به هوش آمد، سرم دست خود را باز کرده است.

آتنا فرقدانی روز ۲۰ دی ماه به اتهام “توهین و تبلیغ علیه نظام” بازداشت شد و در اعتراض به بازداشتش در زندان شهر ری قرچک ورامین – زندان محکومان غیر سیاسی و مجرم – اعتصاب غذا کرده و خواهان انتقال به زندان اوین شد.

وکیل و خانواده آتنا فرقدانی از او خواسته‌اند که اعتصاب غذای تر را بشکند، اما این زندانی سیاسی-مدنی مصمم به ادامه اعتصاب غذای خود است و حتی سرم پزشکی را از دستانش باز کرده است.

آتنا فرقدانی که شهریور ماه گذشته نیز بازداشت شده بود، با وثیقه آزاد شده بود. او پس از آزادی اش ویدئویی منتشر کرد که و در این ویدئو گفت در دوران بازداشت در بند دو الف سپاه پاسداران، مورد شکنجه های روانی قرار گرفته و ماموران زن ضمن بدرفتاری با او، هنگام بازرسی بدنی او را به زور برهنه کرده‌اند.