انتقام رژیم از گلسرخی به خاطر شهادت گروههای مارکسیستی در دادگاه دژخیم حمید نوری+ ویدئو

«من فرجام نمی‌خواهم، می‌خواهم بمیرم، من در این جامعه حقی ندارم، نمی‌خواهم فرجام، من می‌خواهم بمیرم.»  این آخرین سخنان ثبت شده از خسرو گلسرخی در دادگاه است، دادگاهی که او را به اعدام محکوم کرد‌.

جسارت گلسرخی در دفاع از خویش و نهایتاً اعدام او، ستایش و محبوبیت بسیاری در سطح جامعه برایش، حتی در بین افرادی که خط فکری سیاسی او را نمی‌پسندیدند، به ارمغان آورد.

در این ویدئو همراه ما باشید تا به اوایل دهه ۵۰ سفر کنیم و ببینیم که خسرو گلسرخی چه کسی بود و چرا اعدام شد. خبرفوری

رژیم فکر کرده است که با انتشار این ویدئو میتواند شان و ا رزش قهرمان خلق، گلسرخی را پایین بکشد و شهادت و ایستادگی وی در مقابل دیکتاتوری شاه را ناچیز و برای قهرمان سازی از خودش نشان بدهد در حالیکه ذهی خیال باطل.