اندکی از عدالت اجرا شد

محبوبه پایمرد

ابراهیم رئیسی ، بیش از چهار دهه از اصلی ترین ناقضان حقوق بشر در ایران بود و بیش از آن که برای سال ها جنایت علیه بشریت محاکمه شود مرد.

من نیز مانند بسیاری از مردم ایران از مرگ او خوشحالم و این اتفاق را به تمام دادخواهان ، به ویژه خانواده های دهه شصت و خاوران تبریک می گویم.

مرگ رئیسی جلاد ، نه تنها جای هیچ تاسفی ندارد بلکه همه ما را خوشحال کرده است . از مادران خاوران تا دادخواهان آبان و هواپیما اوکراینی تا جان باختگان و آسیب دیدگان اعتراضات سراسری.

ما خوشحالیم ، اگر چه همانند مزدوران و ضحاکان نظام ولایی ، توحش و نفرت را به انسانیت گره نزده ایم که مرگ انسان را جشن بگیریم ، خوشحالی ما از دیدن اندوه شماست.

ما از دیدن پتویی که بر دخترانمان پیچیدید و اکنون بر تن خودتان می پیچند خوشحالیم.

ما خوشحالیم از چشیدن قطره ایی اندک از درد مادران دادخواه بر شما و انتظاری که کشیدید تا اذان صبحی که سال هاست ناقوس مرگ جگرگوشه هایمان است.

ما خوشحالیم که ثانیه های سقوط را تجربه کردید ، ثانیه های وحشت و چشم دوختن به مرگ را در دقیق ترین شکل ممکن دیدید.

ما خوشحالیم که حداقل برای چند لحظه ، ذره ایی از درد خانواده های دادخواه را تجربه کردید. .

ما با تمام وجود در شادی آزادی خواهان ایران و زنان مبارز و تمام خانواده های زخم خورده و دادخواه شریک هستیم.

مرگ رئیسی جلاد برای ما نه تنها تاسف ندارد بلکه ما را خوشحال کرده است . تنها افسوس این است که چرا زنده نماند تا از سوی دادگاه مردم محاکمه شود و عمرش را در پشت میله های زندان به پایان برساند.

مرگ و حذف تک تک مهره های رژیم ایران عامل نجات و تضمین رسیدن مردم ایران به آینده ای سلامت و آزاد است.

جنایات شما هرگز فراموش و بخشیده نخواهد شد و مطمین باشید که سرنوشتی به مراتب سخت تر برای تمام مزدوران رژیم ولایی و خامنه ایی ضحاک رقم خواهد خورد. قاتلان و جلادان را از مجازات گریزی نیست