انزجار از جنایت طالبان در پیشاور پاکستان

جنایت طالبان در پیشاور پاکستان که در اثر ان حداقل 140 دانش اموز خردسال جان خود را از دست دادند، انقدر انزجاراور است که نمیتوان از کنار ان به سادگی گذشت.

امروز، سه شنبه 25 اذر، خبر حمله گروه طالبان پاکستان به یک مدرسه در پیشاور، که تا کنون دست کم یکصد و چهار نفر کشته و بیش از یکصد نفر دیگر هم مجروح به جای گذاشت، از سوی رسانه های بینن المللی گزارش شده بود.

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، FFFI، معتقد است که این حمله به مثابه جنایت علیه بشریت، اتحاد و اقدام بین المللی برای مقابله جدی با بنیادگرایی اسلامی در منطقه، که قلب ان در تهران میطپد، را بیش از هر زمان دیگر ضروری میکند.