اوباما: باید با افرادی که خاطرات تاریخی در ایران دارند، رابطه برقرار کنیم

رفسنجانی اوباماباراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا با دست گذاشتن روی زخمهای ولی فقیه درمانده نظام، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت: باید با افرادی در ایران ارتباط برقرار کنیم.

اوباما در این مصاحبه با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: همانطور که رونالد ریگان با اتحاد جماهیر شوروی درباره توافقنامه تسلیحاتی گفتگو کرد، شما باید قبول کنید که درست است این نظامی بد و نامطلوب است، اما در همین نظام افرادی هم با دیدگاهها و خاطرات خاص تاریخی هستند که ما باید آنها را درک کنیم و احتمالا تلاش کنیم با آنها ارتباطاتی برقرار کنیم.