اولین آثار مثبت ریاست جمهوری روحانی

giftاگرچه این روزها برخی از تحلیل گران درمورد توانائی روحانی در حل مشکلات تردید کرده اند اما دولت نیکاراگوئه که نزدیک به یک میلیارد دلار به جمهوری اسلامی بدهی داشت و آنرا پس نمیداد و یکبار نیز پیشنهاد کرده بود که بجای بدهی، پشم گوسفند به ایران بدهد، با اعطای یک ننوی مکزیکی به روحانی، بدهی اش را تصفیه کرد.

حسن روحانی هم که میخواست با شوی تحلیف و دعوت از روسای کشورهای خارجی نمایش خروج از انزوا و محبوبیت بین المللی داده و مشروعیت نظام را به رخ مردم ایران بکشد اما با کسادی این نمایش روبرو گردید و سیلی محکمی نوش جان کرد، اکنون میتواند در همان دفتر ریاست جمهوری در ننوی مکزیکی دراز کشیده و به آینده تاریک نظام فکر کند.

آندسته از اصلاح طلبان حکومتی نیز که با گرم کردن تنور انتخابات و دادن وعده های شیرین، هم مردم را فریب دادند و هم خودشان دچار توهم شدند، اکنون که آزادی آقایان موسوی و کروبی از دستور کار خارج شده، اصلاح طلبان خارجه نشین جرئت بازگشت به ایران را ندارند، زنان اصلاح طلب هم سهمی از کابینه نگرفته اند و آزادی زندانیان اصلاح طلب نیز فراموش شده است، میتوانند به هدیه ارزشمند نیکاراگوئه به حسن روحانی دلخوش کنند.

nic2

برگرفته از سایت فوروم ایرانیان