اولین بانگ اذان از منارەی مسجد در سوئد

MOSK?N I FITTJAروز جمعه 26 اوریل برای اولین بار در سوئد بانگ اذان از منارەی مسجدی در محله “فیتیا” واقع در حومەی استکهلم از بلندگوها پخش شد. این رویداد از سوی برخی محافل، “تاریخی” عنوان شدە بطوری کە رادیوی محلی استکهلم مراسم پخش اذان را طی یک برنامەی ویژە بصورت مستقیم پخش کرد.

ادارەی مرکزی پلیس استان استکلهم در روز یازدهم آوریل از صدور مجوز پخش اذان از بلندگوی منارەی مسجد فیتیا واقع در حومەی استکهلم خبر داده بود..
بر اساس این مجوز پلیس سوئد امسال پخش اذان در روزهای جمعە را از بلندگوی مسجد فیتیا بە مدت سە تا پنج دقیقە و بین ساعت ١٢ تا ١٣ مجاز دانستە است.

این مجوز پس از ان صادر شده است که انجمن اسلامی مسجد نامبردە در ماه ژانویه ٢٠١٢، که انجمن فرهنگی و اسلامی منطقه” بوت‌شیرک”ا از کمون تقاضای اجازه پخش اذان در روزهای جمعه را کرد. مسئولان این کمون اعلام کردند که هیچ مانع رسمی برای اینکار نیست و پرونده را به اداره پلیس فرستاد.

مخالفت‌هائی نیز با پخش عمومی اذان، از جانب چندین گروه و سازمان انجام گرفته است. یکی از آنها گروهی از ساکنان این کمون است  که خود را گروه مبارز برای جامعه‌ مشترک می‌نامند.
مسئولان این کمون عقیده داشتند که این درخواست بیشتر به نظم و ترتیب و مزاحمت برای دیگران مربوط است تا یک تصمیم سیاسی. رسیدگی پلیس در باره مطابقت پخش اذان با نظم عمومی به طول انجامید و این تصمیم چند بار به تعویق افتاد.