ايران از نظر ازادي مطبوعات در رتبه ١٧٣ جاي گرفت

ايران تحت ستم اخوندها از نظر ازادي و وضعیت روزنامه‌نگاران در ميان ١٨٠ کشور در رده ١٧٣ قرار گرفنت.

بر اساس گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز وضعيت ازادي مطبوعات در زمان روحاني به وخامت گراييده.

ایران که در سال ۲۰۱۳ در جایگاه ۱۷۳ قرار داشت، در فهرست جدید گزارشگران بدون مرز در ارتباط با سال ۲۰۱۴ نیز همین رتبه را به خود اختصاص داده است. این امر نشان می‌دهد که وضعیت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران به‌رغم وعده‌های دولت روحانی بهبود نیافته و نگرانی‌های سازمان مزبور از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد.

طبق بررسی‌های سازمان گزارشگردان بدون مرز “حکومتگران ایران همچنان کنترل همه جانبه‌ای را بر اطلاع‌رسانی اعمال می‌کنند، به ویژه در باره‌ی آنچه که به همپیمانان‌شان در دمشق مربوط می‌شود، از حضور سپاه پاسداران در سوریه تا کمک‌های مادی به رژیم اسد”.

در گزارش این سازمان در ارتباط با ایران هچنین آمده است که “پوشش خبری مستقل وضعیت سوریه برای رسانه‌های چاپی و آنلاین به شدت کنترل و در این باره هر گونه انتقاد از سیاست خارجی حکومت سرکوب می‌شود. وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی تاکنون بی نتیجه مانده است”.

این گزارش تاكيد ميكند که «موضوع‌های بسیار دیگری چون انرژی هسته‌ای، حقوق بشر، و وضعیت زندانیان عقیدتی به نام “اقدام علیه امنیت ملی” سانسور می‌شوند».