ايران: شمار قربانيان اسيد پاشيدن در اصفهان، كرمانشاه و تهران به 25تن بالغ مي شود

فراخوان مريم رجوي  به اعتراض و محكوم كردن اين جنايت ضد بشري عليه زنان و ارجاع پرونده جنايات آخوندها به شوراي امنيت و محاكمه و مجازات مسئولان آن.

شمار افرادي كه در شهرهاي اصفهان و كرمانشاه و تهران قرباني اسيدپاشيدن به دست باندهاي تبهكار سازمانيافته توسط رژيم آخوندي شده اند دست كم به 25 تن بالغ مي شود. تنها 15زن و دختر قرباني اين جنايت ضد بشري در اصفهان بوده اند. در جديدترين جنايت كه در روز يكشنبه 27مهر رخ داد، اسيد پاشيدن بر روي يك دخترجوان در اصفهان به قتل او منجر شد. در اين حادثه كه در خیابان شیخ صدوق رخ داد دو دختر همراه وي نيز بر اثر جراحتهاي وارده بر صورت و دستهايشان راهی بیمارستان شدند. قربانيان اين جنايت فجيع كه در معرض آسيبهاي جدي ازجمله نابينايي هستند، از حداقل رسيدگيهاي درماني محرومند.

اظهارات ضد و نقيض سركردگان رژيم آخوندي از نقش رژيم در اين جنايت ضد بشري پرده بر مي دارد. در حالي كه شنبه شب تعدادي از اين جانيان با بطريهاي اسيد در يك تصادف رانندگي در خيابان مهرداد اصفهان، توسط مردم دستگير و به كلانتري محل منتقل شدند، آخوند محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه رژيم، اعلام كرد هنوز فرد يا افرادي در ارتباط با اسيدپاشيهاي اصفهان بازداشت نشده اند. ساعاتي قبل از اين مرتضي ميرباقري از وزارت كشور رژيم خبر دستگيري سه يا چهار نفر را در اصفهان در اين مورد اعلام كرده بود. پاسدار غلامرضا شهرياري از سركردگان انتظامي اصفهان نيز گفته بود كه نيروي انتظامي سرنخهايي را به دست آورده اما هنوز كسي بازداشت نشده است.

رژيم آخوندي خانواده هاي قربانيان و پرستاران و خدمه بيمارستانها را با تهديد، از انتشار هرگونه خبر در مورد اين جنايتهاي تكاندهنده باز مي دارد و ورود خبرنگاران به بيمارستان براي پيگيري وضعيت قربانيان اسيدپاشي را ممنوع كرده است، چيزي كه از نيت شوم رژيم براي ادامه اين جنايت خبر مي دهد.

از سوي ديگر در جريان كشمكشهاي باندهاي درون رژيم، خبرگزاري حكومتي ايسنا در شماره 29 مهر خود فاش كرد دو ماه پيش نيز در كرمانشاه هشت زن و مرد در ايستگاه اتوبوس مورد حمله اسيدپاشي قرار گرفتند و روانه بيمارستان شدند. در تهران نيز به گفته شاهدان عيني جانيان دست پرورده آخوندها دست كم در دو مورد بر روي زنان اسيد پاشيده اند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن ابراز همدردي عميق با قربانيان اين فاجعه، عموم ارگانهاي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محكوم كردن اين جنايت ضد بشري كه توسط باندهاي تبهكار سازمان يافته توسط رژيم آخوندي صورت مي گيرد، فراخواند و گفت سكوت جامعه جهاني در مقابل اين فجايع به هر دليل كه باشد در عمل به معناي تشويق و دست باز دادن به رژيم براي ادامه اين جنايتها در ايران است. وي گفت جنايات وحشيانه رژيم آخوندي عليه زنان در كنار اعدامهاي فزاينده جمعي و خودسرانه، ضرورت ارجاع پرونده نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت را مضاعف مي كند. مسئولان اين جنايات و از جمله اسيدپاشيدن بر روي زنان و دختران بيگناه و بيدفاع كه بدون ترديد سرنخ همه آنها در بيت العنكبوت خامنه اي است، بايد محاكمه و مجازات شوند.

وي با تأكيد بر اينكه رژيم قرون وسطايي در صدد است با اين اقدامهاي سبعانه و ايجاد رعب و وحشت از انفجار خشم مردم به ويژه جوانان و زنان جلوگيري كند، عموم مردم به ويژه جوانان دلير را به گسترش اعتراض عليه اين فجايع كه به بهانه مقابله با «بدحجابي» صورت مي گيرد و به دفاع از قربانيان فراخواند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

29مهر1393 (21 اكتبر2014)