ايران: پاشيدن اسيد به صورت زنان جوان در اصفهان به بهانه «بدحجابي»

مريم رجوي ضمن ابراز انزجار عميق از اين جنايتهاي تكاندهنده گفت: رژيم آخوندي هراسان از نارضايتي فزاينده مردم به ويژه زنان و جوانان، در صدد است بااين اقدامهاي سبعانه و ايجاد رعب و وحشت از انفجار خشم آنان جلوگيري كند

طي روزهاي اخير باندهاي سازمان يافته وابسته به رژيم آخوندي به صورت شمار زيادي از زنان جوان در اصفهان به بهانه آخوند ساخته «بد حجابي» اسيد مي پاشند. قربانيان اين اقدام سبعانه به هشت نفر بالغ مي شود كه شش تن از آنها در بيمارستان فيض اصفهان بستري شده اند.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن ابراز انزجار عميق از اين جنايتهاي تكاندهنده عوامل رژيم آخوندي، عموم ارگانهاي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محكوم كردن اين جنايات فراخواند. وي گفت: سكوت جامعه جهاني در مقابل اين فجايع به بهانه مذاكرات اتمي، در عمل به معناي تشويق رژيم آخوندي براي ادامه اين فجايع در ايران است.
وي افزود: رژيم قرون وسطايي آخوندي هراسان از نارضايتي فزاينده مردم به ويژه زنان و جوانان، در صدد است با اين اقدامهاي سبعانه و ايجاد رعب و وحشت از انفجار خشم آنان جلوگيري كند. وي جوانان دلير را به گسترش اعتراض عليه اين توحش كه به بهانه مقابله با «بدحجابي» صورت مي گيرد، فراخواند.
اين جنايات طراحي شده توسط رژيم آخوندي، كه در بين مردم به «پدرخوانده داعش» معروف است، به دنبال تاكيد سركردگان رژيم بر ضرورت سركوب بيشتر زنان و جوانان صورت مي گيرد. آخوند علم الهدي، امام جمعه رژيم در مشهد گفت: «مقابله با بدحجابی و دلدادگی به غرب و فرهنگ غربی در حوزه وظایف نیروی انتظامی است». وي تأكيد كرد: «اقتدار نظام و حفظ احکام شرعی و دینی به‌عهده نیروی انتظامی است و فرمانده این نیرو نیز خامنه‌اي است و باید طبق فرامین فرمانده خود عمل کنیم» (تسنيم، خبرگزاري نيروي تروريستي قدس- 14مهر). آخوند موحدی کرمانی، از باند خامنه اي نيز پيش از او گفته بود: «نمایان شدن بدحجاب‌ها در کشور دهن‌کجی به نظام است…مسئولان نباید به چنین چیزی رضایت دهند… بدحجابی گناه سری نیست که به کسی مربوط نباشد …اگر گناه آشکار شود، دامن همه را می‌گیرد و همه گناهکار هستند. بنابراین باید اقدام لازم برای ریشه‌کن کردن گناه صورت بگیرد» (خبرگزاري تسنيم-16خرداد).

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
26مهر1393 (18اكتبر2014)