ايران: 55 اعدام در كمتر از دو هفته

رئيس حقوق بشر قضاييه آخوندها: اعدامها جزيي از مبارزه با مواد مخدر است و بايد از ما متشكر باشند

همزمان با جنايت ضد بشري اسيدپاشي بر زنان بيدفاع، موج اعدام نيز در شهرهاي مختلف كشور بالا گرفته است. اعدامهاي ثبت شده در فاصله 26مهرماه تا 7 آبان (12روز) به شرح زير است:
در تايباد (شمال شرق ايران) 17زنداني به طور مخفيانه اعدام شدند. 9تن از آنان به طور جمعي در روز دوشنبه 5 آبان و 8 زنداني ديگر در هفته آخر مهرماه به دار آويخته شدند. دست كم 47 زنداني ديگر در اين زندان در انتظار اجراي حكم اعدام به سر مي برند
در اروميه 10 زنداني مخفيانه اعدام شدند. در روز 7 آبان ابراهيم چوپاني، يك زنداني مبتلا به بيماري رواني حاد در زندان مركزي اروميه به دار آويخته شد. در اولين ساعات روز 5 آبان نيز 4 زنداني ديگر در همين زندان اعدام شده بودند. در هفته آخر مهرماه نيز 5 زنداني در زندان موسوم به دريا در اروميه اعدام شدند.
در روز 3آبان ريحانه جباري، دانشجو و طراح 26ساله به اصرار مقامات رژيم بعد از تحمل 7.5 سال حبس در زندان گوهردشت كرج اعدام شد. يك مرد زنداني به نام محمد قربان زاده نيز همراه با ريحانه اعدام شد.
در رشت به گزارش سايت «دادگستري» گيلان، 9نفر در روزهاي 26مهر و 3 آبان اعدام شدند. يكي از اعدام شدگان در روز 26مهر از اتباع افغانستان بود.
در روز اول آبان 6 زنداني در زندان عادل آباد شيراز و دو زنداني ديگر از جمله دادخدا نارويي در زندان شهاب كرمان به طور مخفيانه اعدام شدند.
در روز 27مهر، فردين جعفريان 18ساله در زندان تبريز به دار آويخته شد. او در هنگام دستگيري و ارتكاب جرم انتسابي 14ساله بود. اين اعدام جنايتكارانه بسياري از كنوانسيونهاي بين المللي از جمله در مورد كودكان را به شدت نقض مي كند.
در همان روز 8 زنداني به طور جمعي در زندان قزلحصار كرج اعدام شدند. در روز 29مهر نيز 8 زندانی ديگر براي اجراي حكم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
رژيم آخوندي كه در بين مردم به «پدرخوانده داعش» معروف است، در واكنش به ابراز خشم و انزجار مردم ايران از جنايت اسيدپاشي بر زنان و دختران جوان ايراني و سركوب فزاينده تنها چاره را در شدت بخشيدن به جو ارعاب در جامعه و اعدام هرچه بيشتر يافته است.
اين اعدامها با تأييد و اصرار بالاترين مقامهاي رژيم صورت مي گيرد. آخوند لاريجاني، رئيس قضاييه آخوندها، در واكنش به گزارش ارگانهاي بين المللي درباره نقض حقوق بشر در ايران گفت: «هر چه هجمه‌هاي حقوق‌بشري بيشتر شود ما را در مسير اجراي احكام مصمم‌تر مي‌كند» (سايت باشگاه خبرنگاران وابسته به سپاه پاسداران رژيم- 23مهر).
جواد لاريجاني رييس ستاد حقوق بشر قضاييه رژيم در مصاحبه با شبكه تلويزيوني سي ان ان وقيحانه گفت: گزارش احمد شهيد «نه معتبر و نه مستدل است. بله ما در ايران اعدام داريم، اما بخش اعظم آن مربوط به جرايم مربوط به مواد مخدر است و تمام جهان از جمله ايالات متحده و ديگر جوامع غربي از مبارزه ايران با مواد مخدر نفع مي‌برند. به همين جهت جهان غرب بايد از ايران به‌دليل مبارزه يكجانبه و قاطعانه با جرايم مربوط به مواد مخدر، متشكر باشد» ( سايت حكومتي تابناك- 8 آبان).
مقاومت ايران بار ديگر تأكيد مي كند چشم فروبستن جامعه جهاني بر وضعيت فاجعه بار حقوق بشر در ايران نتيجه يي جز هارتر كردن جانيان حاكم بر ايران ندارد. تنها راه مقابله با اين توحش اتخاذ يك سياست قاطع در قبال فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
8آبان1393 (30اكتبر2014)