اکنون همه باید دست دردست همدیگر،مقاومت علیه رژیم درایران را افزایش دهند

درروزنامه یوتوبوری پستن، امروز پرستوروسنکرنتس وکیارش کیانی حقوقدانان ایرانی سوئدی،مقاله ای درباره برگزاری انتخابات مجلس امروزدرایران، نوشتند.درنمایشی شبیه به تئاتر،نامزدهای مختلفی برای تصاحب کرسی های مجلس و شورای خبرگان مبارزه می کنند.درعین حال، مشخص است که دراین انتخابات تنها وفاداران به نظام حضوردارند.آنان نوشتندکه خامنه ای، دیکتاتور تئوکراتیک ایران با مشت آهنین بر کشور حکومت می کند و مادام العمر آنجا می نشیند.

آنان همچنین نوشتند که دنیاباید به هرطریق ممکن برای مبارزه با این رژیم دیکتاتوری اقدام کند.

علیرغم تلاش‌های عمده رژیم ایران برای افزایش مشارکت رای‌ دهندگان، انتظار می‌رود مشارکت رای‌دهندگان به پایین‌ترین حد خود برسد. پشت این فروپاشی اقتصادی، بی اعتمادی سیاسی فزاینده و جنبش اعتراضی است که شعله آن خاموش نمی شود.

درباره اینکه پس انتخابات واقعاً برای چیست وچرا حفظ این نما برای رژیم اهمیت دارد؟آنان نوشتندکه:” پاسخ ها بسیار است، اما دلیل اصلی این است که انتخابات یک فرصت تبلیغاتی مهم در تلاش مذبوحانه رژیم برای مشروعیت بخشیدن به خود است. همزمان با امواج شدید اعتراضات برحکومت خونخوار، اعتراضات مردم با اعدام و حبس های دسته جمعی مواجه می شود.عفو بین‌الملل گزارش می‌دهد که ایران بیش ازهر کشور دیگری در جهان سرانه اعدام را انجام می‌دهد و این روند غم انگیز از سال ۲۰۲۲ تشدید شده است.”*

آنها همینطوردرجواب به اینکه پس از قتل ژینامهسا امینی که جرقه ای بود به آتش تظاهرات در سراسر کشور چه اتفاقی افتاده است، چنین پاسخ دادند:”واضح است که اعتراضات است وشدت آن در نوسان است. آنچه قابل ذکراست این است که انقلاب مهساامینی که هنوزدر ایران ادامه دارد، انقلاب دزدیده شده ۱۳۵۷ است که در آن خمینی عامل اصلی واولین دیکتاتور رژیم بنیادگرایی کنونی بود. انقلاب کنونی با قیام‌های گسترده در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰-۱۴۰۱، تحولات مشخصی را تجربه کرده است. این شیوع روز به روز بیشتر می شود وواکنش رژیم افزایش سرکوب و تبلیغات است”.*

آنان دربرابراین  سوال که ایران چگونه از دیکتاتوری شاه به دیکتاتوری آخوندها رسید اینگونه پاسخ دادند: ”رژیم دیکتاتوری شاه شامل یک دستگاه سرکوبگرساخته شده با زندان های بزرگ مملو از زندانیان سیاسی، اعدام های سیستماتیک وشکنجه مخالفان بود. آخوندها به یک میز چیده شده رسیدند و فرصت طلبان قدرت را دردست گرفتند وآن را درجهت اصولگرایان توسعه دادند. حال ما اینجا نشسته ایم وتاوان گناهان دیکتاتورهای قدیمی و جدید را می پردازیم!”*

درمقاله همچنین به گزارش پلیس امنیتی سوئد (سِپو) در موردآماده سازی رژیم ایران و حملات در خاک سوئد علیه مخالفانی که به عنوان تهدیدی برای رژیم در ایران تلقی می شوند،اشاره شده است . همچنین ذکرمی شود که رژیم ایران، ازجمله، ازطریق نیابت‌های مرتبط با سازمان‌های تروریستی و شبکه‌های جنایتکار، قبلاً دراروپا، ازجمله جاهای دیگر، از خشونت برای ساکت کردن صداهای انتقادی و تهدیدهای تصورشده علیه رژیم استفاده کرده است.

همچنین پلیس امنیتی سوئد از فعالیت‌های اطلاعاتی رژیم ایران در سوئد با هدف گروه‌ها و افراد مخالف در داخل دیاسپورای ایرانی وهمچنین سایرکشورها گزارش می‌دهد. رژیم برای دسترسی به اطلاعات از طریق نزدیک شدن به افراد ایرانی الاصل ازروش های مختلفی ازجمله فضای مجازی استفاده می کند.

نویسندگان مقاله به پیچیدگی وپیشرفته بودن تبلیغات رژیم اشاره کردند که یکی ازمولفه های آشکار آن این است که چگونه مخالفان را مقصر جلوه می دهد بطوری که رژیم ونیابت هایش همیشه نیازی به تبلیغ برتری خود ندارند. گاهی اوقات کافی است تحرکات مان را ثابت نگه داریم و به ظلم خود اعتراف کنیم، اما به طور مداوم مخالفان را شیطان جلوه دهیم تا این پیام ارسال شود: ”ممکن است ما غیردموکراتیک باشیم، اما جایگزین به همان اندازه بد است”.*

آنان نیزمتذکرشدند که ”مهم این است که هرکس به وظیفه خود عمل کند.گروههای مختلف ایرانی باید در همبستگی با مردم ایران عمل کنند وبرخلاف توصیه وزارت امورخارجه با سفربه ایران به رژیم مشروعیت ندهند.

 جنگ خونینی در ایران در جریان است – جنگی بین ظالم و مخالفان، جنگی که گاهی به مرزهای سوئد می رسد و به عنوان مثال منجر به زندانی شدن سوئدی هایی مانند فلودروس وجلالی شده است.

 تا زمانی که رژیم ایران به قدرت چسبیده است،مردم ایران آسیب پذیرخواهند بود وتروریسم رژیم ایران ازسوئد وسوئدی ها دور نمی شود.”

آنها همچنین ازدولت سوئد خواستندکه سیاست مماشات ناکام را که شامل تسلیم شدن دربرابر خواسته های ایران و تماشای جنایات آنها در خاک سوئد و ایران است، کنار بگذارد.

نویسندگان مقاله ازدولت سوئد نیزخواستند که با ایران قرارداد مبادله زندانیان منعقد نکنند،زیرا این امر باعث بدتر شدن وضعیت امنیتی وخطرافزایش گروگان‌گیری می‌شود.

آنها ضمنآ ازدولت سوئدخواستند که ازتصمیم مجلس سوئد وپارلمان اتحادیه اروپا ولیست تروریستی سپاه پاسداران ایران پیروی کنند.

اقتباس شده ازروزنامه یوتوبوری پستن*

https://www.gp.se/debatt/alla-maste-nu-gemensamt-trappa-upp-motstandet-mot-regimen-i-iran.f9360503-3f8d-4edf-8524-c480deac3e78