ایجاد زندانهای مخفی در استانه انتخابات

بر اساس گزارشی که در روزنامه تلگراف منتشر شده نیروهای امنیتی رژیم اخوندی یک سری زندانهای مخفی را به هدف سرکوبی حرکتهای اعتراضی در نقاط مختلف ایران  ایجاد کرده است.

این گزارش از قول منابع صد اطلاعاتی غرب مینویسد که این زندانها توسط سگاه پاسداران ایجاد شده که مستقیما به رهبر گزارش میدهد.

بر اساس همین گزارش بیورهای سپاه پاسداران در اماده باش کامل به سر میبرند تا هر گونه اعتراض احتمالی در روز انتخابات، فردا جمع 25 خرداد، را سرکوب کنند.

بر اساس گزارشهای رسیده از ایران نیروهای سرکوبگر رژیم اینک با لباس شخصی در اقصی نقاط تهران و شهرستانهای بزرگ مسقر شده. اما علیرغم این اقدامات جوانان از هر فرصتی برای اعتراض و مخالفت با انتخابات فرمایشی استفاد میکنند.