ایرانیان سوئدی : سوئد باید دیپلماسی خود را با رژیم ایران پس از اعدام محسن شکاری متوقف کند.

ایرانیان سوئدی و تبعیدی، هواداران شورای ملی مقاومت ایران، روز پنجشنبه در اعتراض به رژیم ایران و اعدام محسن شکاری در اوایل روز پنجشنبه در مقابل وزارت امور خارجه تظاهرات کردند.

آنها همچنین حمایت خود را از قیام مردم ایران علیه رژیم ایران اعلام کردند و با مادران شهدای ایران همبستگی کردند.

آنها همچنین از درخواست خانم مریم رجوی ، رهبر اپوزیسیون ایران،  برای اقدامات محکم و ملموس علیه رژیم جنایتکار ایران حمایت کردند.

ایرانیان سوئدی و تبعیدی از توبیاس بیلستروم (م) وزیر امور خارجه خواستند که اعدام محسن شکاری را محکوم کند، همانطور که متحدان سوئد در اتحادیه اروپا این کار را کردند.

آنها همچنین از دولت خواستند که تمام روابط دیپلماتیک خود را با رژیم در تهران قطع کند، سفارت خود را ببندد و سفیر و دیپلمات های رژیم را اخراج کند.

یکی از کسانی که در تظاهرات خارج از وزارت خارجه شرکت کرده بود به اتحاد انجن ها برای ایران آزاد (FFFI )گفت:

”سوئد و اتحادیه اروپا باید علامتگذاری دیپلماتیک علیه تهران بگذارند، زمانی که رژیم ده‌ها هزار نفر را در جریان تظاهرات‌های جاری بازداشت کرده است. در غیر این صورت، اعدام محسن شکاری می تواند آغاز قتل عام جدیدی مانند کشتار ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷در زندان های رژیم باشد. 

رئیسی، رئیس جمهور رژیم، یکی از مسئولین اعدام های قتل عام ۶۷ است. او می تواند مجددآ این جنایت را انجام دهد” .

اجرای اولین مجازات اعدام علیه معترضان 

محسن شکاری 23 ساله در شهریورماه درارتباط با قیام مردمی در ایران بازداشت شد. او متهم به بستن خیابان و حمله به یکی از نیروهای بسیج سرکوبگر رژیم بود که با نیروی مرگبار خیزش مردمی را سرکوب می کند.

یکی از دادگاه های انقلاب رژیم پس از یک محاکمه ساختگی او را به اتهام ”محاربه با خد” به اعدام محکوم کرد. محسن شکاری اولین معترض بازداشت شده ای است که به دلیل شرکت در اعتراضات ضد رژیم که ازاواسط شهریور در سراسر ایران ادامه دارد، توسط رژیم اعدام شد.