ایرانیان هوادار شورای ملی مقاومت در استکهلم تظاهرات کردند

http://galleri.fffi.se/#221

امروز شنبه ۲۳ فوریه ۲۰۱۳ برابر با ۵ اسفند ماه ۱۳۹۱ جمعی از ایرانیان و پشتبانان مجاهدین در یک تظاهرات اعتراضی مقابل سفارت امریک در استکهلم گرد هم امدند.
شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به کمپ لیبرتی در روز شنبه گذشته که به منجر به کشته شدن ۷ نفر از اعضای سازمان مجتهدین خلق و مجروح شده حدود صد نفر دیگر شده بود از خواست ساکنان لیبرتی برای تضمین امنیت انها حمایت کردند.

ساکنان این کمپ در نامه ای خطاب به کمیساریای عالی پناهندگان در هفته گذشته خواستار اقدام عاجل برای انتقال جمعی به کشور ثالث ودر صورت غیرعملی بودن این خواست انها را موقتا تا حل نهائی موضوع انتقال به اشرف برگردانند.

شرکت کنندگان این تظاهرات ضمن انتقاد از بی عملی امریک او کمیساریای عالی پناهنگی سازمان ملل در مورد تهدید خطری مشابه با انچه در ۹ قوریه ۲۰۱۳، اتفاق افتاد هشدار دادند.

دراین تظاهرات د تظاهراتی که از طرف اتحاد انجمنها برای ایران ازاد ترتیب داده اقای پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت در حوزه اسکاندیناوی سخنرانی کرد..

شرکت کنندگان این تظاهرات همچنین از دولت سوئد خواستار شدند تا تمامی تلاش خود را به کارگیرد تا:

تمام مجروهین حمله اخیر برای مداوا سریعا به کشورهای امن فرستاده شوند

ساکنان کمپ لیبرتی سریعا به اشرف بازگردانده شوند

نمایندگان سازمان ملل امنیت ساکنان در اولویت قرار داده و منافع سیاسی جهت دارخود دست بردارند

دولت سوئد با پذیرش ساکنان به عنوان پناهنده سیاسی به امر انتقال انها تسریع بخشد